Održana 5. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

U četvrtak 02.10.2014. godine održana je 5. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj, tijela zaduženog za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja Kantona.

Opširnije...

Subvencije privrednicima za izgradnju poduzetničke infrastrukture

S obzirom da institucije i subjekti koji čine poduzetničku infrastrukturu predstavljaju ključni segment za razvoj malih i srednjih preduzeća, te imaju važnu ulogu u kreiranju i provedbi mjera za razvoj poduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u sklopu svog redovnog godišnjeg Javnog poziva „Podrška razvoju Kantona" kreiralo i novi Program subvencija za izgradnju poduzetničke infrastrukture.

Opširnije...

Ministarstvo razvoja i poduzetništva raspisalo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2014. godinu

 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2014. godinu, koji je namijenjen za sljedeće programe:


1. Sufinansiranje troškova MSP i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda
2. Sufinansiranje programa/projekata udruženja
3. Subvencije za podršku obrtničkim komorama
4. Subvencije obrtnicima za nabaku opreme, alata i repromaterijala
5. Subvencije MSP i obrtnicima za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju
6. Subvencije za podršku novoosnovanim MSP i obrtima
7. Subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj MSP i obrta
8. Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture

Opširnije...

Javni poziv za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava

Udruženje za razvoj „NERDA" Tuzla i „EDA - Agencija za razvoj preduzeća" Banja Luka objavili su 01.09.2014. godine Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Programa podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava na odabranim područjima.

Opširnije...

Javni poziv za mala i srednja preduzeća – Program oporavka od poplava

EU Program za oporavak od poplava (EU PoP) raspisao je 01. septembra 2014. godine „Javni poziv za mala i srednja preduzeća – Program oporavka od poplava" u kojem će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć malim i srednjim preduzećima (MSP) koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava.

Opširnije...

Besplatni seminar na temu „FSC CoC/PEFC CoC - lanac brige za održivi razvoj šumskih resursa za prerađivače drveta i CE”

 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona nastavlja aktivnosti održavanja besplatnih seminara o načinu i procedurama uvođenja raznih tipova certifikacija po međunarodnim standardima.

Opširnije...

Ministarstvo razvoja i poduzetništva objavilo Javni poziv zainteresovanim licima za učešće u prikupljanju sredstava za podsticaje u novom zapošljavanju na području TK

Objavom u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj 08/14 stupio je na snagu Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima, čiji je osnovni cilj Zakona je podsticanje novog zapošljavanja i privrednog razvoja Tuzlanskog kantona, a sredstva za podsticanje novog zapošljavanja obezbjeđivat će se iz dobrovoljnih donacija zaposlenih lica, donacija domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna