Održan seminar „Osnove procesa evropskih integracija sa naglaskom na ulogu i odgovornost uprave u procesu evropskih integracija"

Jučer je u Domu mladih u Tuzli održan je jednodnevni seminar za državne službenike pod nazivom "Osnove procesa evropskih integracija sa naglaskom na ulogu i odgovornost uprave u procesu evropskih integracija",kao projekat saradnje Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, Direkcije za evropske integracije BiH (DEI), Grada Tuzle i Saveza Općina gradova FBiH.

Opširnije...

Partnerstvom do dinamičnijeg ekonomskog razvoja

Korak bliže stvaranju funkcionalnog sistema i razvoju faktora koji čine povoljno poslovno okruženje, načinjen je današnjim potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Partnerstva za razvoj sistema i definisanje potrebnih usluga malim i srednjim preduzećima na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Objavljen poziv za dostavljanje prijedloga mjera/projekata za potrebe izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

Sve zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti, mediji i građani sa područja Tuzlanskog kantona koji žele da daju vlastiti doprinos procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, mogu predlagati mjere (projekte) koje bi se u svrhu dostizanja nekog od postavljenih strateških ciljeva mogle realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

Opširnije...

Programi zapošljavanja u 2015. godini

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 8. maja 2015. godine donio odluke o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015, Programa javnih radova 2015 i Programa samozapošljavanja Start up 2015.

Opširnije...

Program rada Ministarstva razvoja i poduzetništva u 2015. godini

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona će i u 2015. godini, s ciljem jačanja organizacionih i institucionalnih kapaciteta, a u skladu sa planiranim budžetom, i dalje raditi na unaprjeđenju saradnje sa drugim relevantnim institucijama, na unaprjeđenju informiranosti postojećih i potencijalnih poduzetnika i obrtnika te na održavanju elektronskog protoka informacija kroz web stranicu Ministarstva, ali i planiranu izradu demo verzije Info deska, dok će tokom 2016. godine biti finalizirana i konačna verzija.

Opširnije...

Održan seminar na temu "Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO/IEC 27001:2013“

U četvrtak, 14. maja 2015. godine u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli, a u organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, održan je četvrti u nizu od pet besplatnih seminara iz oblasti međunarodne certifikacije, a na temu Sistem upravljanja sigurnošću informacija ISO/IEC 27001:2013.

Opširnije...

Ministarstvo organizuje besplatan seminar o uvođenju ISO/IEC 27001:2013 Sistem upravljanja informacija

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona nastavlja sa održavanjem besplatnih seminara o postupcima, načinima uvođenja različitih tipova certifikata po međunarodnim standardima za predstavnike malih i srednjih preduzeća i obrta sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15