ODRŽAN OKRUGLI STO O TEMI „PRIPREMA PROIZVOĐAČA I PRERAĐIVAČA HRANE MSP SEKTORA U OPĆINAMA TUZLANSKOG KANTONA ZA IZVOZ PROIZVODA U EU“

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je održalo je okrugli sto o temi "Priprema proizvođača i prerađivača hrane sektora malih i srednjih preduzeća u općinama Tuzlanskog kantona za izvoz proizvoda u EU".

Opširnije...

PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU ŽENE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM U OPĆINI LUKAVAC

U organizaciji Društva za istraživanje Tuzla (DIR) i „Imel" d.o.o. Lukavac, dana 18.07.2013. godine, u prostorijama hotela Lukavac organizovan je okrugli sto na temu „Podrška zapošljavanju žene sa visokom stručnom spremom u općini Lukavac". Aktivno učešće u radu okruglog stola uzeli su i predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva, Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak, predstavnici općine Lukavac, Biroa za zapošljavanje Lukavac, privrednici i predstavnici nevladinog sektora.

Opširnije...

EBRD POKRENULA FOND ZA FINANSIRANJE ODRŽIVE ENERGIJE NA ZAPADNOM BALKANU II

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je Fond za finansiranje održive energije na Zapadnom Balkanu II (WeBSEFF II) kako bi se investiranjem u energetsku efikasnost i obnovljive izvore unaprijedila ponuda energije u regionu.

Fond od 75 mil EUR pokriva BiH, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Hrvatsku. WeBSEFF II će pratiti bespovratna sredstva u visini 11,5 mil EUR koja će obezbijediti Evropska unija za programe tehničke saradnje i investicionih podsticaja za primaoce zajmova.

Opširnije...

MINISTAR RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA U VLADI TK SA SARADNICOM POSJETIO NERDA-u

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin. Petar Simić i Pomoćnik Ministra za poduzetništvo i obrt gđa. Nisveta Osmić su u ponedjeljak, 01. jula 2013. godine posjetili Udruženje za razvoj NERDA.

Opširnije...

SASTANAK SARADNIČKE MREŽE ZA POSTINVESTICIONU PODRŠKU KOMPANIJAMA

U Sarajevu je u četvrtak, 27. juna 2013. godine održan sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama, koju Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) realizuje u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH. Saradničku mrežu čine predstavnici 9 opština, 3 kantona, 1 grada, i 9 nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, a ispred Vlade Tuzlanskog kantona su u mreži uključeni delegirani predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva. Cilj formiranja mreže jeste unapređenje saradnje nadležnih institucija sa privrednim sektorom kako bi se potojećim investitorima olakšalo poslovanje i kako bi se podstakli na reinvestiranje.

Opširnije...

U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA "KONKURENTOST BIH I IZAZOVI: PODRŠKAEVROPSKE UNIJE RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) U BIH"

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin. Petar Simić zajedno sa saradnicima iz Ministarstva razvoja i poduzetništva TK je prisustvovao u utorak, 25. juna 2013. godine konferenciji na temu „Konkuretnost BiH i izazovi: podrška Evropske unije razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH“. Konferencija je organizirana u sklopu projekata koje finansira Evropska unija "Podrška EU osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti MSP (EUSESBI)" i "Podrška EU uvođenju sistema upravljanja kvalitetom (EU-QMS)"

Opširnije...

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA TUZLANSKOG KANTONA OBJAVILO SVOJU NOVU WEB STRANICU

Nastojanje Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona da privrednicima pruži interaktivni i savremeni izvor poduzetničkih informacija je konačno rezultiralo i uspostavom web stranice Ministarstva, na kojoj možete saznati sve relevantne informacije o radu i organizaciji Ministarstva, ali i o njegovim aktivnostima i projektima kojima se potiče razvoj poduzetništva i obrtništva na našem Kantonu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna