Javni poziv za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja TK

Udruženje za razvoj NERDA, u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, raspisuje Javni poziv za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona.

 

Opširnije...

„Unapređenje poslovnog okruženja u funkciji privrednog razvoja“.

S ciljem prezentacije i razmjene iskustava različitih aktera u oblasti unapređenja poslovnog okruženja, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je danas u sklopu Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta „GRAPOS EXPO" 2014. u Gračanici, organizovalo okrugli sto na temu „Unapređenje poslovnog okruženja u funkciji privrednog razvoja".

Opširnije...

Ministarstvo razvoja i poduzetništva organizuje okrugli sto na temu „Unapređenje poslovnog okruženja u funkciji privrednog razvoja“

 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, s ciljem prezentacije i razmjene iskustava različitih aktera u oblasti unapređenja poslovnog okruženja i definisanja smjernica i preporuka za unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou u BiH, organizuje okrugli sto na temu „Unapređenje poslovnog okruženja u funkciji privrednog razvoja".

Opširnije...

Postinvesticijska podrška bitan faktor daljeg razvoja

U okviru „Aftercare" programa postinvesticijske podrške privrednim društvima ministrica razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona Jelena Ilić, je sa predstavnicima Agencije za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA), posjetila jučer dva privredna društva na području Tuzlanskog katona. Ovom pirlikom razgovaralo se o trenutnom stanju u firmama, planovima za budućnosti, poteškoćama s kojim se kompanije susreću u svom poslovanju, te načinima na koje im Vlada Tuzlanskog kantona i FIPA mogu pomoći da te probleme i poteškoće prevaziđu.

Opširnije...

Strateško planiranje razvoja Tuzlanskog kantona

U cilju planskog usmjeravanja razvoja na području Kantona premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić i ministrica razvoja i poduzetništva Jelena Ilić sa saradnicima primili su u radnu posjetu predstavnike UNDP-a BiH sa kojima je razgovarano o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina.

Opširnije...

Unaprjeđenje poslovnog ambijenta za nove investicije

 

Ministrica razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona Jelena Ilić sa saradnicima, održala sastanak sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) Tarikom Šahovićem i Mirjanom Galonja.

Opširnije...

Kreativna industrija mladih i zapošljavanje

Proteklih dana u Sarajevu je Udruženje IPAK - Mladost gradi budućnost iz Tuzle potpisalo ugovor o implementaciji projekta "Kreativna industrija mladih i zapošljavanje" sa predstavnicima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji finansijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).
Projektom je obuhvaćena ciljna grupa 30 mladih ljudi starosti od 18-27 godina sa područja opština Zvornik i Tuzla, koji će nakon devetomjesečne teorijske i praktične obuke iz oblasti plasteničke proizvodnje voća i povrća, drvomodelarstva, kreativne izrade nakita, te pružanje usluga frizera, manikira i pedikira, te uz dobijanje certifikata i pomoći IPAK - MGB, stvoriti uslove za samozapošljavanje. Svi troškovi obuke su pokriveni od strane organizatora projekta, a očekivani rezultat je zapošljavanje 40% učesnika u projektu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15