EBRD POKRENULA FOND ZA FINANSIRANJE ODRŽIVE ENERGIJE NA ZAPADNOM BALKANU II

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je Fond za finansiranje održive energije na Zapadnom Balkanu II (WeBSEFF II) kako bi se investiranjem u energetsku efikasnost i obnovljive izvore unaprijedila ponuda energije u regionu.

Fond od 75 mil EUR pokriva BiH, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Hrvatsku. WeBSEFF II će pratiti bespovratna sredstva u visini 11,5 mil EUR koja će obezbijediti Evropska unija za programe tehničke saradnje i investicionih podsticaja za primaoce zajmova.

Opširnije...

MINISTAR RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA U VLADI TK SA SARADNICOM POSJETIO NERDA-u

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin. Petar Simić i Pomoćnik Ministra za poduzetništvo i obrt gđa. Nisveta Osmić su u ponedjeljak, 01. jula 2013. godine posjetili Udruženje za razvoj NERDA.

Opširnije...

SASTANAK SARADNIČKE MREŽE ZA POSTINVESTICIONU PODRŠKU KOMPANIJAMA

U Sarajevu je u četvrtak, 27. juna 2013. godine održan sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama, koju Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) realizuje u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH. Saradničku mrežu čine predstavnici 9 opština, 3 kantona, 1 grada, i 9 nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, a ispred Vlade Tuzlanskog kantona su u mreži uključeni delegirani predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva. Cilj formiranja mreže jeste unapređenje saradnje nadležnih institucija sa privrednim sektorom kako bi se potojećim investitorima olakšalo poslovanje i kako bi se podstakli na reinvestiranje.

Opširnije...

U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA "KONKURENTOST BIH I IZAZOVI: PODRŠKAEVROPSKE UNIJE RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) U BIH"

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin. Petar Simić zajedno sa saradnicima iz Ministarstva razvoja i poduzetništva TK je prisustvovao u utorak, 25. juna 2013. godine konferenciji na temu „Konkuretnost BiH i izazovi: podrška Evropske unije razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH“. Konferencija je organizirana u sklopu projekata koje finansira Evropska unija "Podrška EU osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti MSP (EUSESBI)" i "Podrška EU uvođenju sistema upravljanja kvalitetom (EU-QMS)"

Opširnije...

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA TUZLANSKOG KANTONA OBJAVILO SVOJU NOVU WEB STRANICU

Nastojanje Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona da privrednicima pruži interaktivni i savremeni izvor poduzetničkih informacija je konačno rezultiralo i uspostavom web stranice Ministarstva, na kojoj možete saznati sve relevantne informacije o radu i organizaciji Ministarstva, ali i o njegovim aktivnostima i projektima kojima se potiče razvoj poduzetništva i obrtništva na našem Kantonu.

Opširnije...

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OBRTNIČKE KOMORE TK

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin Petar Simić sa saradnicima održao je u ponedjeljak sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i Udruženja „Stari i umjetnički zanati“ Tuzla. Tokom sastanka razgovarano je o stanju obrta, posebno tradicionalnih i starih zanata na području Tuzlanskog kantona te aktivnostima i programima ovih institucija na polju razvoja obrtništva.

Opširnije...

FIPA, OPĆINA TUZLA I MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA TK U POSJETI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA

U sklopu AFTERCARE programa za 2013. godinu, predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Općine Tuzla i Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona su u srijedu, 05. juna 2013. godine posjetili nekoliko privrednih subjekata sa područja općine Tuzla.

Privredni subjekti koji su ovoga puta bili obuhvaćeni posjetama su kompanije sa elementima stranog ulaganja Xella BH d.o.o. Tuzla koja je članica velike međunarodne kompanije iz Njemačke Xella International i od 2009. godine proizvodi i prodaje građevinski materijal pod nazivom YTONG na području Bosne i Hercegovine, te Earth Tec d.o.o. Tuzla koja čini dio Earth Tec Grupacije iz Italije i bavi se proizvodnjom metalnih konstrukcija i obnovljivim izvorima energije.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna