O D L U K U o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18) – prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (8) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu za oblast tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu (broj: 02/1-16316-1/18 od 26.06.2017. godine) i Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Tjelesna kultura i sport za 2018. godinu broj: 11/1-14-16316-8/18 od 16.11.2018. godine ministar za kulturu i sport i mlade, donosi

 

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

 

Prijem za predstavnice Biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla

Danas je Slavena Vojinović, ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona primila predstavnice Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić Tuzla, Mirnu Trifković, direktoricu i Amelu Galešić, zaposlenicu, koje su prisustvovale Forumu predstavnika Unije biblioteka NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope od 19.-22. oktobra u Hangzhou (Kina).

Opširnije...

Ministrica Vojinović dala intervju za portal „Bhbasket“

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović razgovarala je danas sa direktorom portala „Bhbasket" Nedimom Salaharevićem o načinima na koji novoosnovano ministarstvo pomaže razvoj sporta na području TK. Riječ je o specijaliziranom košarkaškom portalu koji se bavi promocijom bavljenja sportskim aktivnostima sa posebnim akcentom na djecu košarkaše.

Opširnije...

Socijalni dan u Ministarstvu kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona

Dana 26.10.2018. godine, u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona boravili su predstavnici Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, Lokalni tim Tuzla, i to Azur Maketić, koordinator i Deni Džindo, član. Povod posjete ministarstvu je Socijalni dan, koji predstavlja jedan dan u godini kada srednjoškolci svoje školske klupe zamijene radnim mjestima, a novac koji se zaradi Socijalnim danom donira se u svrhe finansiranja omladinskih projekata širom Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Posjeta nekropoli sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša

Dana 25. 10. 2018. godine stručni tim JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK na čelu sa ministricom Slavenom Vojinović te predstavnici općine Kladanj obišli smo nekropolu sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša. Navedena nekropola se do nedavno nalazi na površini koja je bila označena kao minirana površina.

Opširnije...

Potrebno pronaći način zaštite nacionalnog spomenika

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović i stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK sa direktorom Kemalom Nurkićem obišli su graditeljsku cjelinu nekadašnjeg Samostana i groblja časnih sestara Josipovac kako bi napravili uvid u stanje ovog nacionalnog spomenika.

Opširnije...

Uručeni ugovori za subvencije mladima

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović uručila je danas 31odluku o subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i potpisala ugovore sa 12 korisnika subvencija za nabavku računarske i druge opreme.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna