U cjelosti posmatrano, stanje upravnog rješavanja je zadovoljavajuće

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je jučer (23.09.2014.god.) Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2013. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona za 2013.godinu.

 

UpravaCilj ovih informacija je sagledavanje stanja upravnog rješavanja svih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija, u smislu ažurnosti u rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, kao i sagledavanje stanja upravnog rješavanja u općinama na području Tuzlanskog kantona.
Prema iskazanim podacima u izvještajima u 2013.godini, kantonalni organi uprave su imali ukupno 66.712 upravnih predmeta za rješavanje u prvom stepenu, od čega 63.545 predmeta u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranaka, 3.167 predmeta u kojima je postupak pokrenut po službenoj dužnosti, i 43.116 zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isparava.
Najviše predmeta bilo u radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu obrazovanja nauke kulture i sporta i Ministarstvu za boračka pitanja.


Ministarstvo razvoja i poduzetništava, Kantonalna uprava civilne zaštite, te Kantonalna direkcija rezervi, nisu imali upravnih predmeta za rješavanje, dok je kod Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, veoma mali broj upravnih predmeta za rješavanje (11predmeta).


Potpuna ažurnost je kod Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva finansija, a kod Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješenih predmeta, za koje je istekao propisani rok za rješavanje.


Prema navedenom, u pojedinačnim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, evidentno je da stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, u cijelosti posmatrano je zadovoljavajuće. Nisu alarmantni podaci koji se odnose na neriješene predmete za koje je istekao zakonom propisani rok za rješavanje (1365) obzirom na broj organa uprave koju rješavaju upravne predmete i problematiku rješavanja.


Naravno da se poboljšanjem kvalifikacione strukture, može postići još bolja efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, navodi se u Informaciji.
S druge strane, kada su u pitanju postupanja u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona, prema iskazanim podacima u izvještajima u 2013.godini, u općinama na području Tuzlanskog kantona bilo je ukupno 97.579 upravnih predmeta za rješavanje u prvom stepenu, od čega 77.108 predmeta u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranaka, 20.471 predmet u kojima je postupak pokrenut po službenoj dužnosti, i 633.272 zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isparava.


Broj predmeta za rješavanje po općinama je veoma različit tako da neke općine imaju enormno veliki broj upravnih predmeta u radu i istovremeno i veliki broj neriješenih upravnih predmeta.
U svim općinama uglavnom je prisutan problem neriješenih predmeta koji se odnose na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, zatim predmeta kod kojih je potrebno riješiti prethodno pitanje kao što su pitanja imovinsko-pravne prirode.
U općinama Teočak, Doboj Istok, Gradačac, za iskazane predmete koji nisu riješeni do kraja izvještajnog perioda, nije istekao propisani rok za rješavanje, dok kod općina Kalesija, Tuzla i Živinice, iskazan je određeni broj neriješenih predmeta za koje je istekao zakonom propisani rok za rješavanje. To su uglavnom predmeti pokrenuti po zahtjevu stranaka a koji se rješavaju u posebnom ispitnom postupku.


Kada je riječ o predmetima koji nisu riješeni u izvještajnom periodu, kod gotovo svih općina više je predmeta za koje je istekao propisani rok za rješavanje u odnosu na broj predmeta koji nisu riješeni do kraja izvještajnog perioda, a za koje nije istekao zakonski rok za rješavanje.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2013. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona za 2013.godinu.

 

Cilj ovih informacija je sagledavanje stanja upravnog rješavanja svih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija, u smislu  ažurnosti u rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, kao i sagledavanje stanja upravnog rješavanja u općinama na području Tuzlanskog kantona.

Prema iskazanim podacima u izvještajima u 2013.godini, kantonalni organi uprave su imali ukupno 66.712 upravnih predmeta za rješavanje u prvom stepenu, od čega 63.545 predmeta u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranaka, 3.167 predmeta u kojima je postupak pokrenut po službenoj dužnosti,  i 43.116 zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isparava.

 

Najviše predmeta bilo u radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu obrazovanja nauke kulture i sporta i Ministarstvu za boračka pitanja.

Ministarstvo razvoja i poduzetništava, Kantonalna uprava civilne zaštite, te Kantonalna direkcija rezervi, nisu imali upravnih predmeta za rješavanje, dok je kod Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, veoma  mali broj upravnih predmeta za rješavanje (11predmeta). 

Potpuna ažurnost je kod Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva finansija, a kod Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja,  na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješenih predmeta, za koje je istekao propisani rok za rješavanje.

Prema navedenom, u pojedinačnim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, evidentno je da stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, u cijelosti posmatrano je zadovoljavajuće. Nisu alarmantni podaci koji se odnose na neriješene predmete za koje je istekao zakonom propisani rok za rješavanje (1365) obzirom na broj organa uprave koju rješavaju upravne predmete i problematiku rješavanja.

Naravno da se poboljšanjem kvalifikacione strukture, može postići još bolja efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, navodi se u Informaciji.

S druge strane, kada su u pitanju postupanja u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona, prema iskazanim podacima u izvještajima u 2013.godini, u općinama na području Tuzlanskog kantona bilo je ukupno 97.579 upravnih predmeta za rješavanje u prvom stepenu, od čega 77.108 predmeta u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranaka, 20.471 predmet u kojima je postupak pokrenut po službenoj dužnosti,  i 633.272  zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isparava.

 

Broj predmeta za rješavanje po općinama je veoma različit tako da neke općine imaju enormno veliki broj upravnih predmeta u radu i istovremeno i veliki broj neriješenih upravnih predmeta.

U svim općinama uglavnom je prisutan problem neriješenih predmeta koji se odnose na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, zatim predmeta kod kojih je potrebno riješiti prethodno pitanje kao što su pitanja imovinsko-pravne prirode.

U općinama Teočak, Doboj Istok, Gradačac, za iskazane predmete koji nisu riješeni do kraja izvještajnog perioda,  nije istekao propisani rok za rješavanje, dok kod općina Kalesija, Tuzla i Živinice, iskazan je određeni broj neriješenih predmeta za koje je istekao zakonom propisani rok za rješavanje. To su uglavnom predmeti pokrenuti po zahtjevu stranaka a koji se rješavaju u posebnom ispitnom postupku.

Kada je riječ o predmetima koji nisu riješeni u izvještajnom periodu, kod gotovo svih općina više je predmeta za koje je istekao propisani rok za rješavanje u odnosu na broj predmeta koji nisu riješeni do kraja izvještajnog perioda, a za koje nije istekao zakonski rok za rješavanje.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna