Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave u 2015. godini

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će u 2015. godini nastaviti sa ostavrenjem doprinosa realizaciji strateških aktivnosti u sektoru pravde i osiguranju potrebnih sredstava za rad pravosudnih organa, kao svojim strateškim usmjerenjem.

Ministarstvo će učestvovati u nastavku aktivnosti na definisanju i usvajanju revidirane Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za naredni period i Akcionog plana za provođenje ovog strateškog dokumenta. Adekvatnim planiranjem i osiguranjem potrebnih sredstava za rad pravosudnih organa ostvariti će se dalji doprinos dosljednom poštivanju principa nezavisnosti sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.
Ministarstvo će u 2015. godini provoditi aktivnosti koje će imati za cilj povećanje broja izvršenih alternativnih krivičnih sankcija – rada za opće dobro, kao i povećanje broja poslodavaca sa kojima će biti zaključeni ugovori o izvršavanju rada za opće dobro kako bi se u tom pogledu omogućila teritorijalna pokrivenost Kantona i izvršavanja te mjere u mjestu prebivališta odnosno boravišta. Također, provoditi će se i aktivnosti na povećanju broja imenovnih povjerenika za izvršavanje rada za opće dobro.
U cilju stvaranja normativno-pravnih i ostalih pretpostavki za uspješnu implementaciju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Ministarstvo će u 2015. godini, između ostalog, raditi na usklađivanju kantonalnog zakonodavstva sa federalnim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku te stvaranju pretpostavki za uspješnu implementaciju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
U cilju uspostavljanja racionalne, efikasne i odgovorne administracije i osiguravanja bržeg, jednostavnijeg i lakšeg načina ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza stranaka u upravnom postupku Ministarstvo će u 2015. godini raditi na analiziranju organizacije kantonalne uprave i predlaganju odgovarajućih mjera za uspostavljanje racionalnije, efikasnije i odgovornije administracije, kao i na usavršavanje i dalje educiranje zaposlenika u cilju sticanja znanja i vještina prvenstveno po programu obuke Agencije za državnu službu Federacije BIH, ali i kroz sve druge dostupne oblike stručnog usavršavanja. Također, jedna od aktivnosti bit će osiguravanje bržeg, jednostavnijeg i lakšeg načina ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza stranaka u upravnom postupku.
Ministarstvo će i dalje provoditi aktivnosti na osiguranju pretpostavki za nastavak projekta rekonstrukcije objekta Doma armije za potrebe Općinskog suda u Tuzli koji se provodi uz finansijsku pomoć Europske Unije u okviru IPA 2012/2013.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna