Dogovorena dalja saradnja pravosudnih institucija

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Una Harčin sa saradnicima je posjetila Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i Sud Bosne i Hercegovine.

slika 5Na sastanku sa predstavnicima VSTV-a BIH, predsjednikom Halilom Lagumdžijom, potpredsjednicom Sanelom Gorušanović Butigan i stalnim članom VSTV-a Saninom Bogunićem razgovarano je o daljem unaprjeđenju efikasnosti i kvalitete pravosudnih institucija. Ovom je prilikom naglasak stavljen na unaprjeđivanju saradnje između VSTV-a BIH i Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

U cilju pronalaženja modaliteta za unaprjeđenje rada pravosudnih institucija sa područja Tuzlanskog kantona koje su u nadležnosti Ministarstva, ministrica Harčin razgovarala je i sa registrarom Suda BiH Emirom Hodžić o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada ove institucije.

Prema riječima ministrice Harčin, prenesena iskustva u segmentu organizacije rada, po modelu koji se primjenjuje unutar Ureda registrara u Sudu BiH, od velike su koristi za unaprjeđenje efikasnosti i kvalitete pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu.

Predstavnici institucija pozdravili su ovaj vid saradnje te dogovorili nastavak razmjene iskustava.

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Una Harčin sa saradnicima je posjetila Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i Sud Bosne i Hercegovine.

slika 5Na sastanku sa predstavnicima VSTV-a BIH, predsjednikom Halilom Lagumdžijom, potpredsjednicom Sanelom Gorušanović Butigan i stalnim članom VSTV-a Saninom Bogunićem razgovarano je o daljem unaprjeđenju efikasnosti i kvalitete pravosudnih institucija. Ovom je prilikom naglasak stavljen na unaprjeđivanju saradnje između VSTV-a BIH i Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

U cilju pronalaženja modaliteta za unaprjeđenje rada pravosudnih institucija sa područja Tuzlanskog kantona koje su u nadležnosti Ministarstva, ministrica Harčin razgovarala je i sa registrarom Suda BiH Emirom Hodžić o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada ove institucije.

Prema riječima ministrice Harčin, prenesena iskustva u segmentu organizacije rada, po modelu koji se primjenjuje unutar Ureda registrara u Sudu BiH, od velike su koristi za unaprjeđenje efikasnosti i kvalitete pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu.

Predstavnici institucija pozdravili su ovaj vid saradnje te dogovorili nastavak razmjene iskustava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15