Tuzlanski kanton pouzdan partner u realizaciji međunarodnih projekata

Nastavak saradnje na realizaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova bila je tema današnjeg sastanka ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Elvira Rožnjakovaića sa predstavnicima Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle.

EU projekti 20 07 2020Kako je danas rečeno, uspješno okončanje i realizacija IPA INTERREG projekta „Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE, bila je temelj za nastavak saradnje i planiranje nastavka ovog projekta. Podsjećamo energetska obnova 6 školskih objekata realizovana je u okviru implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Pametne škole". Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
Novim projektom simboličnog naziva „Pametne škole II" predviđeno je izvođenje mjera energijske efikasnosti na novih 18 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu.
„Pandemija korona virusa i mjere koje je Vlada planirala i provodi s ciljem ublažavanja negativnih efekata pandemije po privredu našeg kantona su poremetile određene planove. Dio sredstava koje smo planirali za realizaciju projekata energijske efikasnosti smo preusmjerili za pomoć našoj privredi, ali očekujemo da ćemo do kraja ove godine, i do provođenja konkretnih aktivnosti osigurati potrebna sredstva za podršku ovom projektu", kazao je danas ministar Rožnjaković, te potvrdio posvećenost Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona ovom projektu.

Imajući u vidu da se još uvijek radi na prikupljanju potrebne dokumentacije, što se očekuje da će biti završeno do septembra, konkretnije aktivnosti u smislu izbora izvođača radova i potpisivanje ugovora, a nakon toga i sami radovi se ne očekuju prije kraja ove, ili početka naredne godine, istaknuli su danas iz CRP-a.

Osim realizacije ovog projekta danas je bilo govora o izradi Akcionog plana energijske efikasnosti, kojeg za Tuzlanski kanton izrađuje CRP, te su dogovorene smjernice za dalje djelovanje.
„Izrada Plana za Tuzlanski kanton donekle je uslovljena izradom Plana na nivou Federacije, što je proces koji u određenoj mjeri kaska za procesom izrade kantonalnog propisa", kazali su iz CRP-a, te istaknuli da ova činjenica neće utjecati na izradu Kantonalnog akcionog plana.

Također, danas su najavljeni i prezentirani mogući novi projekti koji bi se mogli realizirati na području Tuzlanskog kantona, a za koje su osigurana sredstva u međunarodnim fondovima.
Ministar Rožnjaković je izrazio zadovoljstvo dosada provedenim aktivnostima, te najavio da će Vlada Tuzlanskog kantona i dalje biti posvećena realizaciji ovakvih projekata koji za cilj imaju opće dobro i pomoć građanima Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15