Zajedničke aktivnosti Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle na zaštiti okoliša

U proteklim danima započete su zajedničke aktivnosti Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Vlade TK i Grada Tuzle na pitanjima iz domena zaštite okoliša, a primarno borbe protiv zagađenja vazduha.

Karadzin Imamovic 02 19 03 2021S tim u vezi danas je upriličen sastanak kantonalnog ministra Zvjezdana Karadžina sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem.

U tom svjetlu razmotrene su mogućnosti koordiniranog korištenja resursa, primarno ljudskih, na polju privlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti i iz stranih fondova. Razgovaralo se i o tekućim i potencijalnim projektima koji se realiziraju u saradnji sa stranim organizacijama, a koji se tiču unapređenja energijske efikasnosti kako u domenu privatnih, poslovnih objekata tako i objektima zajedničkog stanovanja. Ovi projekti se primarno odnose na ubrzanje procesa toplifikacije grada, te stimulaciju fizičkih i pravnih lica da pređu na okolinski prihvatljivije sisteme zagrijavanja.

„Diskutovali smo i o pitanjima komunalnog otpada, stanju na deponiji Desetine, zatim opasnom otpadu u industrijskoj zoni grada kao latentnoj opasnosti po okoliš gdje ćemo u narednom periodu poduzeti aktivnosti na rješavanju tog problema, i preuzimanju aktivne uloge u tome bez obzira što je to u ingerenciji Federacije BiH", rekao je ministar Karadžin.

Nakon sastanka istaknuto je obostrano zadovoljstvo dobrim i koordiniranim početkom aktivnosti u borbi sa velikim problemima vezanim za segment zaštite okoliša.

U proteklim danima započete su zajedničke aktivnosti Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Vlade TK i Grada Tuzle na pitanjima iz domena zaštite okoliša, a primarno borbe protiv zagađenja vazduha.

Karadzin Imamovic 02 19 03 2021S tim u vezi danas je upriličen sastanak kantonalnog ministra Zvjezdana Karadžina sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem.

U tom svjetlu razmotrene su mogućnosti koordiniranog korištenja resursa, primarno ljudskih, na polju privlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti i iz stranih fondova. Razgovaralo se i o tekućim i potencijalnim projektima koji se realiziraju u saradnji sa stranim organizacijama, a koji se tiču unapređenja energijske efikasnosti kako u domenu privatnih, poslovnih objekata tako i objektima zajedničkog stanovanja. Ovi projekti se primarno odnose na ubrzanje procesa toplifikacije grada, te stimulaciju fizičkih i pravnih lica da pređu na okolinski prihvatljivije sisteme zagrijavanja.

„Diskutovali smo i o pitanjima komunalnog otpada, stanju na deponiji Desetine, zatim opasnom otpadu u industrijskoj zoni grada kao latentnoj opasnosti po okoliš gdje ćemo u narednom periodu poduzeti aktivnosti na rješavanju tog problema, i preuzimanju aktivne uloge u tome bez obzira što je to u ingerenciji Federacije BiH", rekao je ministar Karadžin.

Nakon sastanka istaknuto je obostrano zadovoljstvo dobrim i koordiniranim početkom aktivnosti u borbi sa velikim problemima vezanim za segment zaštite okoliša.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna