Radni sastanak ministra Muratovića sa članovima Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli iz reda osnivača

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr.sc. Zlatan Muratović, jučer je u Ministarstvu održao radni sastanak sa članovima Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli iz reda osnivača.

monks sast univ 10032016Sastanak je bio fokusiran na podizanje nivoa kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli u miljeu visokoškolskog obrazovanja, kako Univerzitet plasirati na viši nivo na rang listama univerziteta. Također, predsjednik Upravnog odbora akademik Enver Zerem obavijestio je ministra Muratovića da će danas održati sjednicu na kojoj će prisustvovati dekani fakulteta, kako bi izdefinisali način kako doći do boljeg kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli. Prijedlog je da se na svakom fakultetu formira tijelo koje će raditi na podizanju kvalitete rada Univerziteta u Tuzli. Na sastanku je istaknuta i važnost razdvajanja akademske funkcije od direktorske, te da se ide ka tome iznalaženjem rješenja u novom Zakonu o visokom obrazovanja, koji je u proceduri izrade.
Ministar Muratović istakao je da podržava svaki vid unapređenja kvalitete obrazovanja i rada Univerziteta u Tuzli: "Podizanje kvaliteta na javnom univerzitetu, Ministarstvo podupire i svakako želimo da Univerzitet u Tuzli bude visoko plasiran na rang listama, da bude bolji, da našim studentima, stvorimo što bolji ambijent i klimu – za učenje, za sticanje znanja, za zdravu konkurenciju, za mobilnost i internacionalizaciju."

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna