SAOPŠTENJE I ČESTITKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNOG RADA, 19. mart 2013

Socijalni radnici širom svijeta ove godine obilježavaju 19. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. Ovaj događaj, u skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada je „Promovisanje socijalne i ekonomske jednakosti„.

Povodom Dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK podsjeća da je globalna ekonomska kriza upravo vrijeme da damo značajniji doprinos razvoju socijalnog rada i na taj način damo potrebnu podršku pojedincima i porodicama. Vrijeme je da sve institucije, uključujući obrazovne, zdravstvene, pravosudne, privredne a posebno općine, kao osnivači centara za socijalni rad, poduzmu mjere iz svoje nadležnosti vezane za zapošljavanje većeg broja socijalnih radnika i time doprinesu zaustavljanju negativnih trendova u porodici i ukupnom društvenoj zajednici. Kao odgovorna društvena zajednica imamo obavezu da svakom pojedincu, a posebno djeci, omogućimo najbolje moguće uslove za pravilan odgoj i odrastanje.

 

Zapošljavanjem već educiranog kadra, stvorili bi pretpostavke da ispunimo zadatak koji je postavljeni pred društvenu zajednicu i koji bi donio značajne prednosti u smislu preventivnog djelovanja i uštede sredstava koja svakodnevno ulažemo za saniranje posljedica.Očekujemo da Dan socijalnog rada bude podsticaj za sve nadležne institucije da poduzmu mjere na zapošljavanju socijalnih radnika, prioritetno u školama, i povećanju broj zaposlenih socijalnih radnika u centrima za socijalni rad.

Svim socijalnim radnicima i zaposlenicima u ustanovama i organizacijama socijalne zaštite, u nevladinim i drugim organizacijama, institucijama i pojedincima koji svojim angažmanom doprinose unapređenju socijalne zaštite i stvaranju uslova za dostojanstveniji život građana, čestitam Međunarodni dan socijalnog rada.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna