NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA OSNIVANJU I IZGRADNJI CENTRA ZA AUTIZAM

U skladu sa Elaboratom o društvenoj opravdanosti osnivanja „Centra za autizam“ u danas je u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisivan Memorandum o razumijevanju čime su određene podijeljene obaveze i odgovornosti Općine Tuzla, organizacije HILSWERK Austrija i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Kako je ovom prilikom istaknuto, sinergijska aktivnost vladinog sektora, kojeg u ovom slučaju čine Vlada Tuzlanskog kantona sa resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak i Općina Tuzla, te nevladinog sektora kojeg predstavlja organizacija HILSWERK Austrija, rezultira činjenicom da smo svakim danom bliži konačnom cilju, a to je osnivanje „Centra za autizam“ od kojeg se očekuje da premosti prostor između dijagnoze i pune inkluzije.

NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA OSNIVANJU I IZGRADNJI CENTRA ZA AUTIZAM

„Radi se o hrabrom koraku jer ovakvog centra nema u Bosni i Hercegovini. Općina Tuzla je obezbijedila lokaciju, a nadležne općinske službe će u najkraćem roku obezbijediti i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju ili rekonstrukciju objekta.“ istakao je načelnik Općine Jasmin Imamović, te pohvalio dosadašnju saradnju sa organizacijom HILSWERK Austrija, sa kojom je Općina Tuzla imala samo pozitivna iskustva.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi oko 600.000 – 700.000 Eura, a Vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila inicijalna sredstva u iznosu od 300.000 KM, a preostali dio će putem donatora obezbijediti HILSWERK.

„Nakon izgradnje centra Ministarstvo će preuzeti odgovornost i formirati ustanovu za autizam. Iako živimo u teškom vremenu, Vlada Tuzlanskog kantona pokazuje svoju socijalnu i humanu osjetljivost da pomaže onima kojima e to uistinu najpotrebnije“ riječi su ministra Seada Hasića.

Iako zvaničnih podataka o broju djece sa autizmom kako u BiH, tako i TK nema prema podacima Udruženja roditelja djece/osoba sa autizmom, na području našeg kantona živi oko 80-toro djece sa poremećajem iz autističnog spektra, a značajan broj njih je bez ikakvog tretmana i podrške što otežava funkcionisanje cjelokupne porodice. Zbog nepostojanja medicinsko-pedagoško-socijalnog sistema usluga za osobe sa autizmom ugrožena su njihova osnovna ljudska prava, prije svega pravo na rehabilitacijski tretman, pravo na zdravlje, obrazovanje, rad i druga prava koja koriste zdrave osobe.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna