RAZMATRANJE STANJA U KOLEKTIVNIM CENTRIMA I STATUS RASELJENIH OSOBA

RAZMATRANJE STANJA U KOLEKTIVNIM CENTRIMA I STATUS RASELJENIH OSOBA   Razmatranje stanja u kolektivnim centrima i status raseljenih lica, bila je tema danas održanog sastanka ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Seada Hasića sa predstavnicima nadležnih opštinskih službi za povratak, općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom šest predstavnika nadležnih opštinskih službi za povratak upoznali su ministra i njegove saradnike o problemima sa kojima se u 8 kolektivnih centara svakodnevno suočavaju raseljena lica, razmjenjena su mišljenja te načini na koji bi se njihovi problemi mogli riješiti.

„Cilj današnjeg okupljanja jeste da se predstavnici ministarstva upoznaju sa problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici kolektivnih centara, kako bi zajedno sa nadležnim opštinskim službama za povratak došli do kvalitetnih prijedloga za rješavanje njihovih problema“, istakao je ministar Hasić te dodao da tim ljudima treba pomoći i učiniti sve što je u nadležnosti ministarstva kako bi im olakšali život.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna