Objavljen javni poziv za podršku povratku

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2020. godinu.

Sredstva predviđena za projekte održivog povratka dodjeljuju se povratnicima na području Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području TK, a vratili se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na područje 13 opština/općina/gradova koji gravitiraju TK-u, za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 6.000,00 KM sa obračunatim PDV-om po zahtjevu povratnika. Maksimalan broj korisnika koji mogu dobiti finanasijska sredstva je pet po jednoj opštini/općini/gradu sa izuzetkom koji je regulisan Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finsijskim sredstvima.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti isključivo nosilac domaćinstva. Prijava se može podnijeti za: priključke za mehanizaciju; motokultivatore (mali, srednji, veliki); plastenik do 100 m2; sitnu stoku (koze, ovce, svinje); krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad); mašine i uređaje za obrtničku djelatnost (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, brico, frizer, uzgoj ribe i dr.) i gospodarske objekte čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM.

Rok za dostavu prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna