„16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja“

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održana radionica na temu revidiranja Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK.

Radionica MRSPP 01 01 12 2022Cilj radionice je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, s posebnim akcentom na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti.
Radionica je podržana i organizirana kroz aktivnosti Gender Centra Federacije BiH i provedbu projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici" koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini" faza II, a koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.
Ovim je dat i doprinos obilježavanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja".
Na radionici su učestvovali članovi/ice Koordinacinog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK 2019-2020. g. i Koordinacionog tima za praćenje realizacije Gender akcionog plana TK za period 2021-2024. g. Osim predstavnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, učešće su uzeli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Foruma direktora centara za socijalni rad, Pedagoškog zavoda TK, Službe za zapošljavanje TK, Udruženja Vive žene i Amica Educa.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv