Razvoj transdisciplinarne saradnje u prevenciji maloljetničkog prestupništva

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovalo je na konferenciji na kojoj su prezentovani rezultati projekta ''Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva''.

15122022-mrsppProjekat realizuje Udruženje Vive žene Tuzla a resorno ministarstvo u projektu učestvuje kao partner zajedno sa Centrom za socijalni rad Lukavac, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Univerzitetsko kliničkim centrom Tuzla.


Projekat se provodi na području Grada Lukavac sa ciljem da se sa djecom koja su u kontaktu sa zakonom i u riziku od vršenja krivičnih djela te sa njihovim porodicama postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, da se mjere prevencije, intervencije i reintegracije poduzmu kvalitetno i koordinirano na način koji je u interesu svakog djeteta.
Projekat se realizuje u skladu sa ciljevima strateškog dokumenta koji je usvojila Vlada TK pod nazivom Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je koordinator izrade i realizacije Programa, zajedno sa resornim ministarstvima i nadležnim institucijama.


Fokus je na razvoju transdisciplinarne saradnje na području grada Lukavac kako bi kao partneri zajedno razvili i implementirali uspješan model djelovanja u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva na lokalnoj nivou i uspostavili savjetovalište za djecu i porodice pri JU Centar za socijalni rad Lukavac. Namjera je da se ovaj model kao primjer pozitivne prakse razvije i primijeni i u drugim lokalnim zajednicama u TK.


Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Pedagoškog zavoda TK, Grada Lukavac, JU Centar za socijalni rad, odgojno-obrazovnih ustanova iz Lukavca, Doma zdravlja, Odgojnog centra TK, Fondacije Selo mira Turija, JU centar za rehabilitaciju ovisnika o psiho-aktivnim suspstancama i nevladinog sektora.


Realizaciju projekta podržala je Švicarska agenciji za razvoj i saradnju.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv