EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA TEMU "SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U DJETINJSTVU"

U okviru projekta „Prevencija seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu“ Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK je, u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrom za edukaciju i humani razvoj „Amica EDUCA“ jučer započelo edukacijski ciklus na temu „Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu“.
Seminar ima za cilj pružiti podršku profesionalcima koji rade sa djecom i odraslim kako bi stekli više samopouzdanja i mogli u svom okruženju prepoznati žrtve seksualnog zlostavljanja i pružiti im adekvatnu pomoć. Učesnici će imati priliku da steknu uvid u sam proces koji se odvija u klijentu kao i u vlastite procese. Radit će na temama: „Priča“ i ono što ona izaziva u nama, adaptacija: krivnja i sram, nedostatak granica i samouništenje, transfer i kontratransfer, otpor i izbjegavanje, ponovna izgradnja vlastitog identiteta, te obnovljen imidž čovjeka-žene.

Opširnije...

SAOPŠTENJE I ČESTITKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNOG RADA, 19. mart 2013

Socijalni radnici širom svijeta ove godine obilježavaju 19. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. Ovaj događaj, u skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada je „Promovisanje socijalne i ekonomske jednakosti„.

Povodom Dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK podsjeća da je globalna ekonomska kriza upravo vrijeme da damo značajniji doprinos razvoju socijalnog rada i na taj način damo potrebnu podršku pojedincima i porodicama. Vrijeme je da sve institucije, uključujući obrazovne, zdravstvene, pravosudne, privredne a posebno općine, kao osnivači centara za socijalni rad, poduzmu mjere iz svoje nadležnosti vezane za zapošljavanje većeg broja socijalnih radnika i time doprinesu zaustavljanju negativnih trendova u porodici i ukupnom društvenoj zajednici. Kao odgovorna društvena zajednica imamo obavezu da svakom pojedincu, a posebno djeci, omogućimo najbolje moguće uslove za pravilan odgoj i odrastanje.

Opširnije...

POZIV

Obavještavamo vas da će dvodnevna radionica za dizajniranje novih usluga u sistemu socijalne zaštite djece i porodica biti održana 26. i 27.2.2013. godine sa početkom u 8 sati i 45 minuta, u Dramar Centru u Tuzli (Branilaca BiH 11). Radionicu organizuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i nevladina organizacija Hope and Home for Children (HHC), u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrima za socijalni rad TK, a sve u okviru prve faze projekta Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama.
Planirano je da se prvog dana radionice (26.02.2013.) u 08 sati i 45 minuta medijima obrate predstavnici Ministarstva, centara za socijalni rad, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i nevladine organizacije Hope and Home for Children (HHC) kako bi prezentirali dosadašnje rezultate u okviru navedenog projekta i najavili ciljeve i očekivanja od radionice.

 


Odjeljenje za informisanje

NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA OSNIVANJU I IZGRADNJI CENTRA ZA AUTIZAM

U skladu sa Elaboratom o društvenoj opravdanosti osnivanja „Centra za autizam“ u danas je u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisivan Memorandum o razumijevanju čime su određene podijeljene obaveze i odgovornosti Općine Tuzla, organizacije HILSWERK Austrija i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Kako je ovom prilikom istaknuto, sinergijska aktivnost vladinog sektora, kojeg u ovom slučaju čine Vlada Tuzlanskog kantona sa resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak i Općina Tuzla, te nevladinog sektora kojeg predstavlja organizacija HILSWERK Austrija, rezultira činjenicom da smo svakim danom bliži konačnom cilju, a to je osnivanje „Centra za autizam“ od kojeg se očekuje da premosti prostor između dijagnoze i pune inkluzije.

Opširnije...

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sead Hasić, danas je u prostorijama JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja održao sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona i direktorom službe za zapošljavanje Šemsom Berbićem.

Na sastanku su prezentirani pokazatelji i efekti primjene Zakona o zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom na broj lica koja se vode kao nezaposlena lica na biroima za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i primjena instrukcije za institucionalni smještaj i rezultati dosadašnjih aktivnosti i obaveza centara za socijalni rad sa područja kantona.

Opširnije...

RAZMATRANJE STANJA U KOLEKTIVNIM CENTRIMA I STATUS RASELJENIH OSOBA

Razmatranje stanja u kolektivnim centrima i status raseljenih lica, bila je tema danas održanog sastanka ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Seada Hasića sa predstavnicima nadležnih opštinskih službi za povratak, općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom šest predstavnika nadležnih opštinskih službi za povratak upoznali su ministra i njegove saradnike o problemima sa kojima se u 8 kolektivnih centara svakodnevno suočavaju raseljena lica, razmjenjena su mišljenja te načini na koji bi se njihovi problemi mogli riješiti.

„Cilj današnjeg okupljanja jeste da se predstavnici ministarstva upoznaju sa problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici kolektivnih centara, kako bi zajedno sa nadležnim opštinskim službama za povratak došli do kvalitetnih prijedloga za rješavanje njihovih problema“, istakao je ministar Hasić te dodao da tim ljudima treba pomoći i učiniti sve što je u nadležnosti ministarstva kako bi im olakšali život.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna