PROGRAM OBILJEŽAVANJA ''DJEČIJE NEDJELJE'' NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

U okviru obilježavanja „Dječije nedjelje", koja se tradicionalno obilježava prve sedmice u mjesecu oktobru, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, u saradnji sa ustanovama i organizacijama koje se bave unapređenjem ukupne društvene brige o djeci, uradilo je Program obilježavanja „Dječije nedjelje" na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini, koji Vam prosljeđujemo u prilogu kako bi ste popratili programske aktivnosti i na taj način doprinijeli unapređenju ukupne društvene brige o djeci.

Opširnije...

PAKETI ZA 170 PORODICA NA PODRUČJU TK

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Samir Ništović u cilju olakšavanja teške materijalne situacije i kao doprinos predprazničnoj atmosferi uručio je 170 paketa osnovnih životnih namirnica socijalno ugroženim osobama sa područja sedam općina TK. Nakon što je  bajramskim paketima obradovao mnoge porodice u Tuzli, Lukavcu, Živinicama, Kalesiji, Sapni i Teočaku ministar Ništović donacije je uručio i bivšim suborcima u Zvorniku – Kula Gradu.

Posjeta i podjela paketa upriličena je u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti „Emmaus“ Gračanica.                                         

PREPORUKA MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona preporučuje poslodavcima na području TK da, zbog nepovoljnih vremenskih prilika izazvanih visokim temperaturama zraka, poduzmu mjere zaštite na radu koje bi spriječile neželjene posljedice po život i zdravlje zaposlenih. Ove mjere se odnose prvenstveno na radnike u građevinarstvu.

Opširnije...

Poziv

Obavještavamo vas da će ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Samir Ništović sa svojim saradnicima, dana 24.07.2013.godine u 10,00 h biti u službenoj posjeti Udruženju „Tuzlanska Amica“, a  25.07.2013.godine u 10,00 h u službenoj posjeti JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, kako bi zajedno razmotrili položaj i ulogu ovih ustanova u pogledu smještaja i brige o djeci bez roditeljskog staranja, te zauzeli zajedničke stavove s ciljem unapređenja njihovog socijalnog stanja. 

PREPORUKA POSLODAVCIMA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona preporučuje poslodavcima na području Tuzlanskog kantona, da zbog nepovoljnih vremenskih prilika izazvanih visokim temperaturama zraka, poduzmu mjere zaštite na radu koje bi spriječile neželjene posljedice po život i zdravlje zaposlenih. Ove mjere se odnose prvenstveno za radnike u građevinarstvu.

Također se preporučuje poslodavcima, da ukoliko proces rada dozvoljava, mjere zaštite obezbijede preraspodjelom radnog vremena ili raspoređivanjem uposlenih na lakše poslove u toku radnog vremena, dok su visoke temperature.

 

Odjeljenje za informisanje

POZIV

Obavještavamo vas da će s ciljem prezentacije rezultata rada i do sada realiziranih projekata u utorak 23.04.2013. godine u biti održana konferencija za medije Minisatrstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Press konferencija, na kojoj će se predstavnicima medije obratiti ministar Sead Hasić, će biti održana u sali za PRESS konferencije Vlade Tuzlanskog kantona sa početkom u 10:00 sati.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna