Saopštenje sa sastanka - dostavlja se. - MTTS

Sa ciljem sprovođenja Operativnog plana mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, koji je usvojila Vlada TK danas je u u prostorijamaMinistarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona održan sastanak kojem su osim Nenada Lukanovića, Pomoćnika ministra za saobraćaj i Esada Mušanovića, Stručnog savjetnika za unutrašnji i međunarodni saobraćaj u Ministarstvu prisustvovali Besim Duraković, Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, Edina Bektić, V.D. glavnog inspektora za promet, roba, usluga i saobraćaja, Miralem Malkić, Načelnik Odjeljenja za podršku i koordinaciju u MUP TK, Čerkezović Ramiz, Viši inspektor za podršku i koordinaciju u MUP TK i ispred Udruženja „Tuzla-Taxi“ Tuzla Begunić Nedžad, Predsjednik i Husić Neim Podpredsjednik udruženja.

 05122012 MTTS.v

Nakon sprovedene diskusije i iznesenih informacija o dosadašnjim rezultatima na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, od strane učesnika na sastanku doneseni su sljedeći:

 

   Z A K LJ U Č C I

 

1. Da se nastavi sprovođenje usvojenog Plana mjera i da MUP TKOperativni plan aktivnosti službenika policije na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona“ koji je donijela Uprava policije MUP TK nastavi sprovoditi kontinuirano uz prihvaćanje sugestija, da glavni prioritet i težište bude na kontroli rada bez odobrenja tzv. „Rad na crno“ i to ravnomjerno po svim općinama TK.

2. Da se takođe, od strane inspekcije i policije pri kontroli rada stavi težište na povratnike u činjenju prekršaja i rada na crno, te da se istima podnose prekršajni nalozi i prijave, donesu rješenja o zabrani rada i stave „kandže na vozila“ kako bi bili primjer za druge prekršitelje i prestali sa nelegalnim radom.

3. Da se dostavi dopis svim općinama na području TK, da u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu na području TK urede taksi stajališta na propisan način, te da ih obilježe vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom.

4. Da Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja, nakon dostavljenih podataka od MUP TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, sačini cjelovitu Informaciju o sprovedenim aktivnostima i preduzetim mjerama za period V-XI 2012. godine iz Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, te da istu dostavi Vladi TK na razmatranje i usvajanje.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15