MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA - POZIV ZA PRISUSTVOVANJE KONFERENCIJI ZA MEDIJE

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, sa ciljem informisanja građana na području TK, organizuje konferenciju za medije dana 28.12.2012. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva, Fra Grge Martića broj 8 (zgrada "Tehnograda" - preko puta Medicinske škole).

Povod za sazivanje konferencije je dodjela namjenskih finansijskih sredstava, prikupljenih na osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, odnosno potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama na osnovu Odluke Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2012. godinu o dodjeli finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture za 2012. godinu i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, je u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK predvidjelo finansijska sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, te je predložilo, a Vlada TK prihvatila Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila - vrsta prihoda 722424.

Komisija ministarstva za raspodjelu namjenskih sredstava je izvršila stručnu analizu i procjenjivanje pristiglih Projekata po javnom pozivu i evaluaciju istih te je predložila od ukupno 20 apliciranih projekata, 11 projekata za dodjelu novčanih sredstava.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna