POSJETA J.P. "MEĐUNARODNOM AERODROMU TUZLA"

Dana 04.01.2013. godine ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK g-din Senaid Hadžić, pomoćnik ministra za saobraćaj g-din Nenad Lukanović i direktor Direkcije cesta Tuzla Sulejman Brkić posjetili su J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" sa ciljem da se upoznaju sa stanjem u ovom preduzeću odnosno sa aktuelnom situacijom kao i sa rezlutatima rada u 2012. godini kao i o Planovima rada za 2013. godinu.

Takođe, jedna od tema sastanka je bio i donošenje Plana mjera za prevazilaženje stanja na J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" od strane menadžmenta i Nadzornog dbora koji bi bio razložen na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere.

07012013 MTTS.vNa sastanku je, između ostalog konstatovano da je J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" u toku 2012. godine poslovao u dosta složenim uslovima, te da je uz angažman i pomoć Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, odnosno Vlade TK kao i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, ista završena sa relativno zodovoljavajućim rezultatima.

Tokom 2013. godine menadžment i Nadzorni odbor J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla", u saradnji sa Ministarstvom trgovine turizma i saobraćaja TK odnosno Vladom TK, treba da se aktivnije uključe na rješavanju vlasničkog statusa J.P. «Međunarodni Aerodrom Tuzla» Tuzla.

Takođe, naglašeno je da se u 2013. godini trebaju intenzivirati aktivnosti na prevazilaženju sadašnjeg stanja i dovođenju J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" do samoodrživosti, a potom i u poziciju da bude generator privrednog razvoja TK i šire, a što se može realizovati projektom „MAT - Regionalni Cargo centar sa AIRPARKOM" za što svi učesnici sastanka smatraju da TK ima sposobnost i potrebne resurse za ostvarivanje navedenog cilja.

 

 

  Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna