POSJETA DIREKCIJI CESTA TUZLA

Dana 04.01.2013. godine ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK g-din Senaid Hadžić i pomoćnik ministra za saobraćaj g-din Nenad Lukanović boravili su u radnoj posjeti Direkciji cesta Tuzla, gdje im je domaćin bio direktor g-din Sulejman Brkić.

Posjeta je organizovana sa ciljem da se menadžment ministarstva upozna sa realizacijom aktivnosti Direkcije cesta u prethodnoj 2012. godini te da se informiše i da smjernice za izradu Nacrta Plana rada za 2013. godinu.

Direktor Direkcije cesta je upoznao predstavnike ministarstva sa stanjem i rezultatima rada kao i planovima i aktivnostima Direkcije cesta u narednom periodu, te je istakao probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.

Predstavnici ministarstva su izrazili zadovoljstvo sa prezentiranim stanjem i rezultatima rada Direkcije cesta Tuzla, te su obećali pomoć i podršku ministarstva u otklanjanju problema i realizaciji planova i budućih aktivnosti Direkcije cesta, sa ciljem da se u narednom periodu obezbjedi što kvalitetnija cestovna infrastruktura na području TK kao preduvjet za nesmetan rast i razvoj TK i BiH.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna