Sastanak u cilju unapređenja turizma

Ministar Mirsad Gluhić sa savjetnicom Dželminom Huremović 10.3.2017.g. je održao sastanak u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja sa g. Zlatkom Berbićem, predstavnikom agencije Colosseum.

  

MTTS10032017Tema sastanka je bila projekat organizacije Turističkog foruma koji Ministarstvo u saradanji sa agencijom Colosseum planira organizovati u maju 2017.godine.
Ideja je nastala uslijed nedostatka tematskih foruma koji na jednom mjestu okupljaju radnike u turizmu, donosioce odluka, turističke zajednice i poslovni svijet koji je usko povezan sa turizmom i potrebe da se učine iskoraci u skladu sa aktuelnim trendovima u cilju unaprijeđenja turizma i turističke ponude na području Tuzlanskog kantona. U projekat će biti uključeni Turistička zajednica TK, općinski turistički uredi te načelnici općina Tuzlanskog kantona i grada Tuzle. Ovo će biti prvi turistički poslovni forum na našim prostorima.

 

 

 

Teme koje će se obrađivati jesu novi zakoni u turizmu, odnosi turističkih zajednica, mogućnost razvijanja i unaprijeđenja turističkih potencijala TK itd., a planirana su i obraćanaja i predavanja predstavnika turističke zajednice grada Beča, osnivača Exit festivala Novi Sad i Sarajevo Film Festivala koji bi prenijeli svoja pozitivna iskustva na temu „kako napraviti regionalni i svjetski brend u turizmu". Planirani su i drugi interesantni moduli, paneli/radionice.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna