Sastanak za provođenje mjera na suzbijanju nelegalnog prijevoza putnika

Sa namjerom da se dinamiziraju aktivnosti na rješavanju problema u funkcionisanju prijevoza putnika i suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a naročito u oblasti taksi prijevoza, kao i da se sagledaju pravci budućeg djelovanja nadležnih organa i institucija, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK 08.06.2017. godine je održan sastanak sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati, odnosno svojim aktivnostima doprinjeti da se stanje u ovoj oblasti značajnije popravi.

 

08062017 1Na sastanku je istaknuto da su Ministrastvo trgovine, turizma i saobraćaja, odnosno Vlada TK predlaganjem, a Skupština TK donošenjem izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona (u julu 2016. godine) omogućili nadležnim organima da se na efikasniji način uključe u borbu protiv nelegalnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, a pogotovo u problem nelegalnog taksi prijevoza.

 

Izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona između ostalog je na precizniji i kvalitetniji način definisano uređenje pružanja usluga taksi prijevoza na području općina/grada Tuzla na području Tuzlanskog kantona, čime je omogućen lakši i efikasniji rad kontrolnih organa (inspekcije i policije) koji vrše kontrolu nelegalnog rada u oblasti taksi prijevoza.

 

08062017 2Osim donošenja neophodne zakonske regulative Ministrastvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je kroz aktivnosti izdavanja Licenci za obavljanje prijevoza putnika, izdavanjem rješenja o ispunjavanju tehničko - eksploatacionih uslova za vozila kojima se vrši prijevoz, izdavanjem dopunskih taksi oznaka, sprovođenjem ispita za vozače u taksi prijevozu i drugim aktivnostima obezbjedilo i omogućilo registrovanim prijevoznicima ambijent u kojem mogu nesmetano ostvarivati prihode obavljajući djelatnost prijevoza, a što je u korelaciji i sa usvojenim programskim ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona. Takođe, cilj sastanka je bio i da se razmotri Informacija o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu I – XII 2016. godine, da se izvrši komparacija rezultata rada nadležnih organa u 2016. godine sa rezultatima rada u 2015. godine, te da se u skladu sa tim odrede smjernice za budući rad.

 

Učesnici sastanka su istaknuli da se problem nelegalnog prijevoza na području TK mora rješavati multidisciplinarno, odnosno u rješavanju navednog problema težište aktivnosti mora biti na kontrolnim organima (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK), ali značajnu ulogu moraju uzeti i druge institucije (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, nadležne općinske/gradska službe zadužene za oblast saobraćaja, Udruženja taksi prijevoznika na području TK, Udruženje za promet i komunikacije - Sekcija za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori, Sindikat drumskog saobraćaja, zainteresovani prijevoznici i dr.).

 

Samo kontinuirana aktivnost i sinergijsko djelovanje svih nadležnih organa i institucija u narednom periodu može rezultirati da se stanje u oblasti prijevoza, a naročito u oblasti taksi prijevoza, na području Tuzlanskog kantona u značajnijoj mjeri poboljša, odnosno da se obezbjedi poslovni ambijent koji će dati šansu prijevoznicima koji legalno obavljaju djelatnost prijevoza da mogu nesmetano obavljati djelatnost za koju su registrovani i ostvarivati prihode, na osnovu kojih će uredno izmirivati obaveze prema društvenoj zajednici.

 

Osim predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK koji su bili organizatori navedenog sastanka, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, Udruženja taksi prijevoznika i predstavnici taksista, Udruženje za promet i komunikacije - Sekcija za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori i dr.

 

 

Sa namjerom da se dinamiziraju aktivnosti na rješavanju problema u funkcionisanju prijevoza putnika i suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a naročito u oblasti taksi prijevoza, kao i da se sagledaju pravci budućeg djelovanja nadležnih organa i institucija, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK 08.06.2017. godine je održan sastanak sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati, odnosno svojim aktivnostima doprinjeti da se stanje u ovoj oblasti značajnije popravi.

 

08062017 1Na sastanku je istaknuto da su Ministrastvo trgovine, turizma i saobraćaja, odnosno Vlada TK predlaganjem, a Skupština TK donošenjem izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona (u julu 2016. godine) omogućili nadležnim organima da se na efikasniji način uključe u borbu protiv nelegalnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, a pogotovo u problem nelegalnog taksi prijevoza.

 

Izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona između ostalog je na precizniji i kvalitetniji način definisano uređenje pružanja usluga taksi prijevoza na području općina/grada Tuzla na području Tuzlanskog kantona, čime je omogućen lakši i efikasniji rad kontrolnih organa (inspekcije i policije) koji vrše kontrolu nelegalnog rada u oblasti taksi prijevoza.

 

08062017 2Osim donošenja neophodne zakonske regulative Ministrastvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je kroz aktivnosti izdavanja Licenci za obavljanje prijevoza putnika, izdavanjem rješenja o ispunjavanju tehničko - eksploatacionih uslova za vozila kojima se vrši prijevoz, izdavanjem dopunskih taksi oznaka, sprovođenjem ispita za vozače u taksi prijevozu i drugim aktivnostima obezbjedilo i omogućilo registrovanim prijevoznicima ambijent u kojem mogu nesmetano ostvarivati prihode obavljajući djelatnost prijevoza, a što je u korelaciji i sa usvojenim programskim ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona. Takođe, cilj sastanka je bio i da se razmotri Informacija o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu I – XII 2016. godine, da se izvrši komparacija rezultata rada nadležnih organa u 2016. godine sa rezultatima rada u 2015. godine, te da se u skladu sa tim odrede smjernice za budući rad.

 

Učesnici sastanka su istaknuli da se problem nelegalnog prijevoza na području TK mora rješavati multidisciplinarno, odnosno u rješavanju navednog problema težište aktivnosti mora biti na kontrolnim organima (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK), ali značajnu ulogu moraju uzeti i druge institucije (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, nadležne općinske/gradska službe zadužene za oblast saobraćaja, Udruženja taksi prijevoznika na području TK, Udruženje za promet i komunikacije - Sekcija za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori, Sindikat drumskog saobraćaja, zainteresovani prijevoznici i dr.).

 

Samo kontinuirana aktivnost i sinergijsko djelovanje svih nadležnih organa i institucija u narednom periodu može rezultirati da se stanje u oblasti prijevoza, a naročito u oblasti taksi prijevoza, na području Tuzlanskog kantona u značajnijoj mjeri poboljša, odnosno da se obezbjedi poslovni ambijent koji će dati šansu prijevoznicima koji legalno obavljaju djelatnost prijevoza da mogu nesmetano obavljati djelatnost za koju su registrovani i ostvarivati prihode, na osnovu kojih će uredno izmirivati obaveze prema društvenoj zajednici.

 

Osim predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK koji su bili organizatori navedenog sastanka, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, Udruženja taksi prijevoznika i predstavnici taksista, Udruženje za promet i komunikacije - Sekcija za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori i dr.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna