Otvoren Turistićki forum

Turizam kao jedna od glavnih privrednih grana razvijenih zemalja zauzima posebno mjesto u planiranju privrednih aktivnosti. Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO) prošle godine u svijetu je zabilježeno 1,235 milijardi međunarodnih posjeta što je porast za 3,6% u odnosu na prethodnu godinu. Svaki 10. zaposleni u svijetu vezan je za turističku privredu, a predviđanja UNWTO za 2030. je da će međunarodne posjete porasti na 1,8 milijardi.

TFT MellainU hotelu Mellain u Tuzli danas je počeo Turistički forum koji je okupio turističke radnike, predstavnike izvršne vlasti državnog, federalnog, kantonalnog i nivoa lokalne samouprave, agencije nadležne za razvoj i strane investicije te predstavnike djelatnosti koje su komplementarne turizmu.
U okviru Foruma organizovani su panel diskusije u kojima su panelisti učesnike upoznali sa problematikom institucionalnog i zakonskog okvira kao preduslova za razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao i perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma na području Tuzlanskog kantona.
"Forum je okupio sve relevantne čimbenike koji su vezani za turizam, od turističkih djelatnika i djelatnika djelatnosti koji su kompatibilni sa turizmom, također, sve nivoe vlasti, od Federalnog do lokalnog nivoa vlasti. Na Forumu planirane su tri panel diskusije. Prva panel diskusija odnositi će se na zakonski i institucionalni okvir kao podrška ili prepreka razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Na drugom panelu govoriti će se o perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma u TK, dok će na trećem biti govora o razvoju održivih i prepoznatljivih turističkih brendova." – kazala je stručna savjetnica Dželmina Huremović u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.
Osim toga, na forumu su predstavljeni i pozitivni primjeri iz prakse, načini stvaranja priznatih i poznatih turističkih brendova, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz šireg regiona.
Na kraju Turističkog foruma najuspješnijim projektima u turizmu ili općini sa najboljom turističkom.

 

Turizam kao jedna od glavnih privrednih grana razvijenih zemalja zauzima posebno mjesto u planiranju privrednih aktivnosti. Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO) prošle godine u svijetu je zabilježeno 1,235 milijardi međunarodnih posjeta što je porast za 3,6% u odnosu na prethodnu godinu. Svaki 10. zaposleni u svijetu vezan je za turističku privredu, a predviđanja UNWTO za 2030. je da će međunarodne posjete porasti na 1,8 milijardi.

TFT MellainU hotelu Mellain u Tuzli danas je počeo Turistički forum koji je okupio turističke radnike, predstavnike izvršne vlasti državnog, federalnog, kantonalnog i nivoa lokalne samouprave, agencije nadležne za razvoj i strane investicije te predstavnike djelatnosti koje su komplementarne turizmu.
U okviru Foruma organizovani su panel diskusije u kojima su panelisti učesnike upoznali sa problematikom institucionalnog i zakonskog okvira kao preduslova za razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao i perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma na području Tuzlanskog kantona.
"Forum je okupio sve relevantne čimbenike koji su vezani za turizam, od turističkih djelatnika i djelatnika djelatnosti koji su kompatibilni sa turizmom, također, sve nivoe vlasti, od Federalnog do lokalnog nivoa vlasti. Na Forumu planirane su tri panel diskusije. Prva panel diskusija odnositi će se na zakonski i institucionalni okvir kao podrška ili prepreka razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Na drugom panelu govoriti će se o perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma u TK, dok će na trećem biti govora o razvoju održivih i prepoznatljivih turističkih brendova." – kazala je stručna savjetnica Dželmina Huremović u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.
Osim toga, na forumu su predstavljeni i pozitivni primjeri iz prakse, načini stvaranja priznatih i poznatih turističkih brendova, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz šireg regiona.
Na kraju Turističkog foruma najuspješnijim projektima u turizmu ili općini sa najboljom turističkom.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna