Informacija o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog prevoza putnika

Sa namjerom da se dinamiziraju aktivnosti na rješavanju određenih problema u funkcionisanju prijevoza putnika i suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a naročito u oblasti taksi prijevoza, kao i da se sagledaju pravci budućeg djelovanja, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK održat će se sastanak sa svim relevantnim subjektima koji mogu doprinjeti da se stanje u ovoj oblasti značajnije popravi.

Sastanak će se održati 21.02.2018. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 (h) u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK, ulica Mije Keroševića br. 20, Grad Tuzla (zgrada RTV TK, odnosno bivša zgrada „Grafičar-a").

Cilj sastanka je da se razmotri Informacija o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu I – XII 2017. godine, da se izvrši komparacija rezultata rada u 2017. godini sa rezultatima rada u 2016. godini, te da se u skladu sa tim odrede smjernice za budući rad.

Na sastanak se pozivaju Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, nadležne općinske/gradska službe zadužene za oblast saobraćaja, Udruženja taksi prijevoznika na području TK, Udruženje za promet i komunikacije - Sekcija za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori, Sindikat drumskog saobraćaja, zainteresovani prijevoznici i dr.

Samo kontinuirana aktivnost i sinergijsko djelovanje svih nadležnih organa i institucija u narednom periodu može rezultirati da se stanje u oblasti prijevoza, a naročito u oblasti taksi prijevoza, na području Tuzlanskog kantona u značajnijoj mjeri poboljša, odnosno da se obezbjedi poslovni ambijent koji će dati šansu prijevoznicima koji legalno obavljaju djelatnost prijevoza da mogu nesmetano obavljati djelatnost za koju su registrovani i ostvarivati prihode, na osnovu kojih će uredno izmirivati obaveze prema društvenoj zajednici.

Informaciju o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu I – XII 2017. godine, kao i prilog informaciji od 2017. godine možete naći na web sranici: link.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 035 369 393; 035 369 399 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna