Završetak radova na proširenju putničkog terminala polovinom maja

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić posjetili su danas Međunarodni aerodrom Tuzla gdje su razgovarali sa direktorom Rifetom Karasalihovićem o onome što je realizovano u protekloj i planovima za ovu godinu.

mat 12032018 1Ministrima u Vladi Tuzlanskog kantona je ovom prilikom direktor Karasalihović prezentovao dinamiku radova na rekonstrukciji putničkog terminala kao i projekat izgradnje atrija i prostora u kojem će biti smještene putničke agencije, rent-a-car kuće i suvenirnice na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Zbog vremenskih prilika i niskih temperatura neki od radova su kasnili, istaknuo je direktor Karasalihović dodajući da bi krajem maja trebalo da se okončaju svi radovi.
Ministar Gluhić pohvalio je rekordno, 50 % povećanje broja putnika u prva tri mjeseca ove godine. Zadržavanjem istog broja putnika u preostalih devet mjeseci, rečeno je ovom prilikom, Aerodrom Tuzla na godišnjem nivou mogao bi imati više od pola miliona putnika. Međunarodni aerodrom Tuzla je u januaru imao 40.563 putnika što je za 52,81% više nego u istom periodu prethodne godine dok je u februaru je imao 35.976 putnika što je za 55,70% više nego u istom mjesecu 2017. godine.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić posjetili su danas Međunarodni aerodrom Tuzla gdje su razgovarali sa direktorom Rifetom Karasalihovićem o onome što je realizovano u protekloj i planovima za ovu godinu.

mat 12032018 1Ministrima u Vladi Tuzlanskog kantona je ovom prilikom direktor Karasalihović prezentovao dinamiku radova na rekonstrukciji putničkog terminala kao i projekat izgradnje atrija i prostora u kojem će biti smještene putničke agencije, rent-a-car kuće i suvenirnice na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Zbog vremenskih prilika i niskih temperatura neki od radova su kasnili, istaknuo je direktor Karasalihović dodajući da bi krajem maja trebalo da se okončaju svi radovi.
Ministar Gluhić pohvalio je rekordno, 50 % povećanje broja putnika u prva tri mjeseca ove godine. Zadržavanjem istog broja putnika u preostalih devet mjeseci, rečeno je ovom prilikom, Aerodrom Tuzla na godišnjem nivou mogao bi imati više od pola miliona putnika. Međunarodni aerodrom Tuzla je u januaru imao 40.563 putnika što je za 52,81% više nego u istom periodu prethodne godine dok je u februaru je imao 35.976 putnika što je za 55,70% više nego u istom mjesecu 2017. godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna