Sari grad Srebrenik biser turističke ponude Kantona

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK - Odjeljenje turizma posjetili su Općinu Srebrenik povodom početka radova na uređenju pristupne pješačke staze na Starom gradu.

srebrenik posjeta mtts 18072018 1Pored neposrednog uvida u sve dosadašnje realizirane aktivnosti na samom lokalitetu Starog grada u Srebreniku, kao jednoj od najatraktivnijih turističkih lokacija Tuzlanskog kantona, vođeni su i razgovori o daljnjim zajedničkim aktivnostima Ministarstva i Općine, kako bi ovaj lokalitet u što skorije vrijeme zadovoljio sve neophodne kriterije, sa aspekta sigurnosti i potpunijeg ugođaja, za masovniji oblik turističkih posjeta.

Zajednički su konstatovane mjere koje će biti realizovane u veoma kratkom roku a koje će doprinijeti da sa početkom naredne školske godine ovaj lokalitet bude dostupan i školskim eksurzijama kako učenika sa područja Tuzlanskog kantona, tako i s prostora BiH.

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK - Odjeljenje turizma posjetili su Općinu Srebrenik povodom početka radova na uređenju pristupne pješačke staze na Starom gradu.

srebrenik posjeta mtts 18072018 1Pored neposrednog uvida u sve dosadašnje realizirane aktivnosti na samom lokalitetu Starog grada u Srebreniku, kao jednoj od najatraktivnijih turističkih lokacija Tuzlanskog kantona, vođeni su i razgovori o daljnjim zajedničkim aktivnostima Ministarstva i Općine, kako bi ovaj lokalitet u što skorije vrijeme zadovoljio sve neophodne kriterije, sa aspekta sigurnosti i potpunijeg ugođaja, za masovniji oblik turističkih posjeta.

Zajednički su konstatovane mjere koje će biti realizovane u veoma kratkom roku a koje će doprinijeti da sa početkom naredne školske godine ovaj lokalitet bude dostupan i školskim eksurzijama kako učenika sa područja Tuzlanskog kantona, tako i s prostora BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna