Donošenje novog Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača i promocija novog Priručnika za polaganje posebnog ispita za taksi vozača

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je izradilo novi Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi vozača koji je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 11/18.

mtts ilustr 24102018 1

Razlozi za donošenje Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača:

 • usklađivanje Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona,
 • izrada novih testova i priručnika za polaganje posebnog ispita za taksi vozača u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.


U skladu sa članom 2. Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja izrađuje Priručnik za polaganje posebnog ispita za taksi vozača i isti se objavljuje na službenoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva.

Prema navedenom, Ministarstvo je pripremilo novi Priručnik za polaganje posebnog ispita za taksi vozača, koji je pripremljen prema Programu za polaganje posebnog ispita za taksi vozača. Navedni Priručnik sadrži sve oblasti koje je potrebno da poznaje jedan taksi prijevoznik ili taksi vozač prilikom obavljanja taksi prijevoza.

 

Oblasti koje obrađuje Priručnik su:

 

 1. Uređenje i organizacija taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona;
 2. Zakonska regulativa kojom je regulisana oblast taksi prijevoza;
 3. Uslovi za obavljanje taksi prijevoza;
 4. Taksi stajališta;
 5. Prava i dužnosti taksi vozača, način obilježavanja taksi vozila i poseban ispit za taksi vozača;
 6. Odnos vozač taksi vozila - putnik;
 7. Kodeks ponašanja taksi prijevoznika/vozača;
 8. Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona kojim je regulisana djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona;
 9. Osnovni podaci o Bosni Hercegovini, Federaciji BiH, Tuzlanskom kantonu i općinama Tuzlanskog kantona;
 10. Historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona;
 11. Kulturno-historijsko nasljeđe Tuzlanskog kantona;
 12. Značajni privredno-kulturni i drugi događaji u Tuzlanskom kantonu;
 13. Privredna struktura i prirodna bogastva Tuzlanskog kantona;
 14. Važnije ustanove u Tuzlanskom kantonu, odnosno Gradu Tuzla i općinama kantona (lokacije).

 

Priručnik predstavlja osnovnu literaturu koju će taksi vozači koristiti za pripremu posebnog ispita za taksi vozača.

Uplatom propisane naknade za polaganje ispita, kandidat ostvaruje pravo na dobijanje priručnika u printanoj formi, koji preuzima u prostorijama Ministarstva.

 

Također, priručnik se može preuzeti i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona na sljedećem linku:

 

Kada je u pitanju poseban ispit za taksi vozača, od početka polaganja navedenog ispita, odnosno od 2012. godine do mjeseca oktobra 2018. godine ukupan broj taksi vozača koji su položili ovaj ispit iznosi 881 taksi vozač.

Ministarstvo ovom aktivnošću nastoji da poboljša znanje vozača u taksi prijevozu, kako bi isti mogli kvalitetno, zakonito i stručno odgovoriti svojim radnim zadacima u toku obavljanja taksi prijevoza, te kako bi taksi vozači kroz permanentnu edukaciju podigli nivo pružanja usluga u taksi prijevozu na jedan viši nivo, a sve na dobrobit putnika – korisnika saobraćajnih usluga.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je izradilo novi Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi vozača koji je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 11/18.

mtts ilustr 24102018 1

Razlozi za donošenje Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača:

 • usklađivanje Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona,
 • izrada novih testova i priručnika za polaganje posebnog ispita za taksi vozača u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.


U skladu sa članom 2. Pravilnika o polaganju posebnog ispita za taksi vozača Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja izrađuje Priručnik za polaganje posebnog ispita za taksi vozača i isti se objavljuje na službenoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva.

Prema navedenom, Ministarstvo je pripremilo novi Priručnik za polaganje posebnog ispita za taksi vozača, koji je pripremljen prema Programu za polaganje posebnog ispita za taksi vozača. Navedni Priručnik sadrži sve oblasti koje je potrebno da poznaje jedan taksi prijevoznik ili taksi vozač prilikom obavljanja taksi prijevoza.

 

Oblasti koje obrađuje Priručnik su:

 

 1. Uređenje i organizacija taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona;
 2. Zakonska regulativa kojom je regulisana oblast taksi prijevoza;
 3. Uslovi za obavljanje taksi prijevoza;
 4. Taksi stajališta;
 5. Prava i dužnosti taksi vozača, način obilježavanja taksi vozila i poseban ispit za taksi vozača;
 6. Odnos vozač taksi vozila - putnik;
 7. Kodeks ponašanja taksi prijevoznika/vozača;
 8. Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona kojim je regulisana djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona;
 9. Osnovni podaci o Bosni Hercegovini, Federaciji BiH, Tuzlanskom kantonu i općinama Tuzlanskog kantona;
 10. Historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona;
 11. Kulturno-historijsko nasljeđe Tuzlanskog kantona;
 12. Značajni privredno-kulturni i drugi događaji u Tuzlanskom kantonu;
 13. Privredna struktura i prirodna bogastva Tuzlanskog kantona;
 14. Važnije ustanove u Tuzlanskom kantonu, odnosno Gradu Tuzla i općinama kantona (lokacije).

 

Priručnik predstavlja osnovnu literaturu koju će taksi vozači koristiti za pripremu posebnog ispita za taksi vozača.

Uplatom propisane naknade za polaganje ispita, kandidat ostvaruje pravo na dobijanje priručnika u printanoj formi, koji preuzima u prostorijama Ministarstva.

 

Također, priručnik se može preuzeti i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona na sljedećem linku:

 

Kada je u pitanju poseban ispit za taksi vozača, od početka polaganja navedenog ispita, odnosno od 2012. godine do mjeseca oktobra 2018. godine ukupan broj taksi vozača koji su položili ovaj ispit iznosi 881 taksi vozač.

Ministarstvo ovom aktivnošću nastoji da poboljša znanje vozača u taksi prijevozu, kako bi isti mogli kvalitetno, zakonito i stručno odgovoriti svojim radnim zadacima u toku obavljanja taksi prijevoza, te kako bi taksi vozači kroz permanentnu edukaciju podigli nivo pružanja usluga u taksi prijevozu na jedan viši nivo, a sve na dobrobit putnika – korisnika saobraćajnih usluga.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna