Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskog i prigradskom prevozu robe i putnika

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, uz saglasnost i odobrenje Vlade TK, svake godine raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila.

mtts mon kval jp 12122018 2Finansijska sredstava se raspoređuju neprofitnim organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja kroz izradu reklamnih spotova, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja, te unapređenje nivoa usluga u linijskom prijevozu putnika.

Projekat koji je danas prezentiralo Udruženje potrošača „Klub potrošača TK" u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK, a koji nosi naziv „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskog i prigradskom prevozu robe i putnika" se odnosi na unapređenje nivoa usluga u linijskom prijevozu putnika na području Grada Tuzla, odnosno Tuzlanskog kantona.

U istraživanju kvaliteta javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika provedena je anketa na uzorku od 110 putnika i 9 vozača autobusa. Vozači su anketirani na autobuskoj stanici Tuzla AS Istok, i to vozači na linijama koje imaju polazište sa ove autobuske stanice, dok je anketiranje putnika vršeno na osam kantonalnih linija i to:

1. Tuzla – Kalesija - prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla;
2. Tuzla – Banovići - prijevoznika d.d. „Litvatrans" Banovići;
3. Tuzla – Lukavac - prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla;
4. Lukavac – Tuzla - prijevoznika d.o.o. „Road" Lukavac;
5. Tuzla – Srebrenik - prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla;
6. Tuzla – Tojšići - prijevoznika d.o.o. „Hankom turs" Kalesija;
7. Tuzla – Srebrenik - prijevoznika d.o.o. „Hazre tours" Srebrenik;
8. Tuzla – Stupari - prijevoznika d.o.o. „Transmont" Kladanj.

Rezultati istraživanja i monitoringa nad kvalitetom usluga gradskog i prigradskog prijevoza putnika su nas uvjerili da je kvalitet usluga u javnom linijskom prijevozu putnika koji se vrši autobusima na dosta dobrom nivou, s tim da postoji još jako mnogo prostora za unapređenje usluga prijevoza putnika, što će biti jedan od zadataka resornog ministarstva, lokalnih zajednica, kao i prijevoznika u nerednom periodu, a sa ciljem stvaranja optimalnog reda vožnje na području lokalnih zajednica, Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.

Pomenuti projekat i istraživanje predstavlja jako dobar uvid u stanje javnog prijevoza putnika na mreži kantonalnih linija na području Tuzlanskog kantona, posmatrano sa gledišta korisnika javnog prijevoza, odnosno putnika.

Takođe, kroz ovo istraživanje se može u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, jer se na taj način identifikuju polja na kojima treba djelovati u cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Istraživanje može biti jako dobra osnova i za korekcije u poslovnoj politici preduzeća koja se bave javnim prijevozom putnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno preduzeća čije su linije obuhvaćene ovim istraživanjem, a sve u cilju unapređenja nivoa usluge javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

Dakle, cilj Ministarstva je da kroz ovakve i slične projekte, kao i kroz zahtjeve građana i prijevoznika sa područja Tuzlanskog kantona dobije jasne indikatore o potrebi usklađivanja redova vožnji na kantonalnim autobuskim linijama, odnosno da Ministarstvo kroz aktivnosti koje sprovodi obezbijedi transportni sistem u Tuzlanskom kantonu u kojem će korisnici saobraćajnih usluga – putnici imati kvalitetnu uslugu, a svi prijevoznici mogućnost rentabilnijeg poslovanja, uz poštivanje zakona i podzakonskih akata kao i propisanih uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Na današnjoj prezentaciji projekta ispred Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK su bili prisutni: g-din Mirsad Gluhić ministar, g-din Nenad Lukanović pomoćnik ministra za saobraćaj, kao i uposlenici ministarstva: Samir Gabeljić, Biljana Kulišić, Irnela Mujčinović i Emir Dugalić, ispred Udruženja potrošača „Klub potrošača" TK, predsjednica g-đa Gordana Bulić, ispred Sekcije za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori TK g-din Nedžad Siočić, ispred prijevoznika predstavnici D.D. „GIPS" Tuzla, D.O.O. „Hankom" Tuzla, prestavnici nadležne općinske službe Kalesija, te nekoliko predstavnika zainteresovanih građana.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, uz saglasnost i odobrenje Vlade TK, svake godine raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila.

mtts mon kval jp 12122018 2Finansijska sredstava se raspoređuju neprofitnim organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja kroz izradu reklamnih spotova, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja, te unapređenje nivoa usluga u linijskom prijevozu putnika.

Projekat koji je danas prezentiralo Udruženje potrošača „Klub potrošača TK" u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK, a koji nosi naziv „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskog i prigradskom prevozu robe i putnika" se odnosi na unapređenje nivoa usluga u linijskom prijevozu putnika na području Grada Tuzla, odnosno Tuzlanskog kantona.

U istraživanju kvaliteta javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika provedena je anketa na uzorku od 110 putnika i 9 vozača autobusa. Vozači su anketirani na autobuskoj stanici Tuzla AS Istok, i to vozači na linijama koje imaju polazište sa ove autobuske stanice, dok je anketiranje putnika vršeno na osam kantonalnih linija i to:

1. Tuzla – Kalesija - prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla;
2. Tuzla – Banovići - prijevoznika d.d. „Litvatrans" Banovići;
3. Tuzla – Lukavac - prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla;
4. Lukavac – Tuzla - prijevoznika d.o.o. „Road" Lukavac;
5. Tuzla – Srebrenik - prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla;
6. Tuzla – Tojšići - prijevoznika d.o.o. „Hankom turs" Kalesija;
7. Tuzla – Srebrenik - prijevoznika d.o.o. „Hazre tours" Srebrenik;
8. Tuzla – Stupari - prijevoznika d.o.o. „Transmont" Kladanj.

Rezultati istraživanja i monitoringa nad kvalitetom usluga gradskog i prigradskog prijevoza putnika su nas uvjerili da je kvalitet usluga u javnom linijskom prijevozu putnika koji se vrši autobusima na dosta dobrom nivou, s tim da postoji još jako mnogo prostora za unapređenje usluga prijevoza putnika, što će biti jedan od zadataka resornog ministarstva, lokalnih zajednica, kao i prijevoznika u nerednom periodu, a sa ciljem stvaranja optimalnog reda vožnje na području lokalnih zajednica, Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.

Pomenuti projekat i istraživanje predstavlja jako dobar uvid u stanje javnog prijevoza putnika na mreži kantonalnih linija na području Tuzlanskog kantona, posmatrano sa gledišta korisnika javnog prijevoza, odnosno putnika.

Takođe, kroz ovo istraživanje se može u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, jer se na taj način identifikuju polja na kojima treba djelovati u cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Istraživanje može biti jako dobra osnova i za korekcije u poslovnoj politici preduzeća koja se bave javnim prijevozom putnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno preduzeća čije su linije obuhvaćene ovim istraživanjem, a sve u cilju unapređenja nivoa usluge javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

Dakle, cilj Ministarstva je da kroz ovakve i slične projekte, kao i kroz zahtjeve građana i prijevoznika sa područja Tuzlanskog kantona dobije jasne indikatore o potrebi usklađivanja redova vožnji na kantonalnim autobuskim linijama, odnosno da Ministarstvo kroz aktivnosti koje sprovodi obezbijedi transportni sistem u Tuzlanskom kantonu u kojem će korisnici saobraćajnih usluga – putnici imati kvalitetnu uslugu, a svi prijevoznici mogućnost rentabilnijeg poslovanja, uz poštivanje zakona i podzakonskih akata kao i propisanih uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Na današnjoj prezentaciji projekta ispred Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK su bili prisutni: g-din Mirsad Gluhić ministar, g-din Nenad Lukanović pomoćnik ministra za saobraćaj, kao i uposlenici ministarstva: Samir Gabeljić, Biljana Kulišić, Irnela Mujčinović i Emir Dugalić, ispred Udruženja potrošača „Klub potrošača" TK, predsjednica g-đa Gordana Bulić, ispred Sekcije za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori TK g-din Nedžad Siočić, ispred prijevoznika predstavnici D.D. „GIPS" Tuzla, D.O.O. „Hankom" Tuzla, prestavnici nadležne općinske službe Kalesija, te nekoliko predstavnika zainteresovanih građana.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna