Prvi koraci ka organizaciji kviza znanja o saobraćajnoj kulturi

Povodom organizovanja kviza znanja o saobraćajnoj kulturi danas je u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona održan sastanak sa predstavnicima škola koje u svom sastavu imaju srednje strukovne i tehničke smjerove iz oblasti saobraćaja (vozači motornih vozila i tehničari saobraćajnog - drumskog usmjerenja). Sastanku su prisustvovali i predstavnici MUP-a, Ministarstva za obrazovanje i nauku i kantonalnog Pedagoškog zavoda.


Kviz saobracaj 16 05 2019„Mi smo evo u tom programu postavili i da će najbolji razred od svih tih škola, njih sedam koliko je obuhvaćeno, biti poslan na jednodnevnu ekskurziju u jedan bosanskohercegovački grad, te u firmu koja ima dodira sa saobraćajem", rekao je ovom prilikom Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Prisutni su se složili da je ovo jedan od najboljih načina za učenje a opravdanost projekta leži u činjenici da su učenici svih uzrasta objektivno najugroženiji učesnici u saobraćaju, kazao je resorni ministar.

Ovom je prilikom formirana i radna grupa koja će tokom ljeta osmisliti pitanja za kviz i prateći katalog pitanja, a samo takmičenje školskih razreda počet će s novom školskom godinom.

Namjera resornog Ministarstva je da se ovaj kviz organizuje svake naredne godine i uđe u kalendar školskih takmičenja te uključi sve srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna