Edukacija mladih i odraslih o pravima potrošača sa naglaskom na problematiku internet trgovine sa reklamacijom na kupljene proizvode/usluge

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Udruženjem potrošača "Klub potrošača" TK u četvrtak 05.12.2019.godine sa početkom u 13:00 sati, realizovalo edukativni skup sa potrošačima – građanima Grada Živinice na temu „Edukacija mladih i odraslih o pravima potrošača sa naglaskom na problematiku internet trgovine sa reklamacijom na kupljene proizvode/usluge".

mtts-06122019Internet kupovina je sve popularnija na bosansko-hercegovačkom tržištu jer pruža potrošačima niz koristi ali uključuje i mnogobrojne rizike. Edukacija mladih i odraslih na ovu temu je vrlo važna jer svakodnenvno imamo sve više prevara građana-potrošača prilikom kupovanja na daljinu ili internet kupovanja.

Predavači na skupu su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - inspektori za cyber kriminal koji su predstavili neke od opasnosti kupovine na daljinu kao i ponudili neka riješenja u spriječavanju prevara.

Edukaciji su prisustvovale članice Udruženja žena sa područja grada Živinice, kao i članovi Udruženja invaliditetnih osoba Živnice, predstavnici Vijeća mladih Živinice, predstavnici Podružnice/zbora potrošača Živinice, predstavnik Pedagoškog zavoda Tuzlanskog Kantona, predstavnici Policijske stanice Živinice.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna