Edukacija mladih i odraslih o pravima potrošača sa naglaskom na problematiku internet trgovine sa reklamacijom na kupljene proizvode/usluge

U okviru planiranih Programskih aktivnosti za 2019.godinu, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem potrošača "Klub potrošača TK" Tuzla je u četvrtak 19.12.2019.godine, realizovalo dva edukativna predavanja na temu „Edukacija mladih i odraslih o pravima potrošača sa naglaskom na problematiku internet trgovine sa reklamacijom na kupljene proizvode/usluge".

mtts-2019-12-20Predavači na skupu su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - inspektori za cyber kriminal koji su kroz praktične i jednostavne primjere, predstavili neke od opasnosti kupovine na daljinu i ponudili riješenja u spriječavanju prevara.

Kupovina putem interneta je sve češća na bosansko-hercegovačkom tržištu. Ovaj vid kupovine ima niz prednosti ali uključuje i mnogobrojne rizike. Zbog toga je edukacija mladih i odraslih na ovu temu vrlo važna jer su učestale prijave prevara građana-potrošača.
Prvo predavanje je održano u Domu kulture u Gornjoj Tuzli sa učešćem članica Udruženja žena Gornja Tuzla, članova_ ca Udruženja penzionera Gornja Tuzla, te predstavnika Vijeća mladih MZ Gornja Tuzla. Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo pripremljenim i korisnim informacijama.

Drugo predavanje je održano u prostorijama Tehnološkog fakulteta Tuzla, gdje su učešće uzeli učenici završnih razreda JUMS Elektrotehničke škole, kao i studenti Tehnološkog fakulteta. Predavanje je proteklo u interaktivanom dijalogu predavača i učesnika koji su imali bezbroj pitanja kako da što sigurnije koriste prednosti napredne tehnologije a da u isto vrijeme budu zaštićeni i u okviru zakonskih regulativa.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna