Obavijest o objavi Javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika

-svim prijevoznicima u linijskom i
vanlinijskom cestovnom prijevozu putnika
-svim autobuskim stanicama
na području Tuzlanskog kantona

Obavijest o objavi Javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika

Poštovani,
Ovim putem Vas obavještavamo da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na svojoj web stranici objavilo Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika (http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/uredba-javni-poziv.html).

Pozivaju se poslovni subjekti kojima je glavna djelatnost iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost koji su imali pad oporezivog prometa od najmanje 40 % u periodu od 01.04.2020. godine do 30.09.2020. godine u odnosu na oporezivi promet ostvaren u istom periodu u 2019. godini, da se prijave na Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći koja se dodjeljuje kao vid pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19, a koju dodjeljuje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.
Opći cilj dodjele finansijske pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima, odnosno djelatnostima i očuvanje radnih mjesta.
Sredstva dodjeljena u smislu održavanja likvidnosti mogu se koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plata i tekućih troškova poslovanja za period od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine.
Ukupna finansijska sredstva kojima raspolaže Fedederalno ministarstvo prometa i komunikacija za dodjelu finansijske pomoći sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika iznosi 10 miliona KM.
Najviši iznos finansijske pomoći jednom korisniku koji se dodjeljuje po Javnom pozivu ne može prelaziti iznos od 700.000,00 KM.
Pravo učešća na ovom Javnom pozivu, ukupan, najviši i najniži iznos sredstva, rokovi za dostavljanje zahtjeva sa dokumentacijom, kriteriji za ocjenu zahtjeva, potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv, način dostavljana zahtjeva, obrazac zahtjeva, kontakt telefon i e-mail za dodatne informacije navedeni su u Javnom pozivu koji se nalazi na web stranici Federalnom ministarstva prometa i komunikacija (http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/uredba-javni-poziv.html).
Također na navedenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija se nalazi obrazac zahtjeva i Upustvo za podnosioce prijave na Javni poziv za dodjelu financijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika.
Sva autobusne stanice na području Tuzlanskog kantona se obavezuju da ovo obavještenje istaknu na vidno mjesto odmah po prijemu istog.

S poštovanjem.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna