Rekonstrukcija regionalne putne mreže

Direkcija cesta nastavila je sa realizacijom projekata rekonstrukcije regionalne putne mreže. Izvođač radova je uveden u posao na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice" na području Srnica Gornjih (Gradačac).

1-MTTS 2Radi se o projektu čija je vrijednost 800.000,00 KM, dužina dionice je 900 metara, a rok za završetak je 60 kalendarskih dana. Radi se o projektu iz Plana rada iz 2020. godine koji se zbog imovinskih problema nije uspio realizirati u prošloj godini.

Također, izvođač je uveden i u posao na rekonstrukciji kružne raskrsnice na regionalnoj cesti R-469 „Ribnica-Banovići-Živinice-Međaš" u Banovićima. Radi se o projektu čija vrijednost potpisanog ugovora iznosi 363.233,80 KM, a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. Radi se o projektu iz Plana rada za 2020. godinu koji nije realiziran zbog toga sto je ugovor potpisan pred kraj građevinske sezone prošle godine.

Osim navedenog završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a „Srebrenik-Orahovica Donja", dionica u Orahovici Gornjoj. Radi se o dionici dužine 400 metara koja je bila vrlo zahtjevna sa izradom nekoliko potpornih zidova. Vrijednost projekta je bila cca 350.000,00 KM, a izvođač radova je u ugovorom predviđenom roku završio radove.

Direkcija cesta nastavila je sa realizacijom projekata rekonstrukcije regionalne putne mreže. Izvođač radova je uveden u posao na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice" na području Srnica Gornjih (Gradačac).

1-MTTS 2Radi se o projektu čija je vrijednost 800.000,00 KM, dužina dionice je 900 metara, a rok za završetak je 60 kalendarskih dana. Radi se o projektu iz Plana rada iz 2020. godine koji se zbog imovinskih problema nije uspio realizirati u prošloj godini.

Također, izvođač je uveden i u posao na rekonstrukciji kružne raskrsnice na regionalnoj cesti R-469 „Ribnica-Banovići-Živinice-Međaš" u Banovićima. Radi se o projektu čija vrijednost potpisanog ugovora iznosi 363.233,80 KM, a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. Radi se o projektu iz Plana rada za 2020. godinu koji nije realiziran zbog toga sto je ugovor potpisan pred kraj građevinske sezone prošle godine.

Osim navedenog završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a „Srebrenik-Orahovica Donja", dionica u Orahovici Gornjoj. Radi se o dionici dužine 400 metara koja je bila vrlo zahtjevna sa izradom nekoliko potpornih zidova. Vrijednost projekta je bila cca 350.000,00 KM, a izvođač radova je u ugovorom predviđenom roku završio radove.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna