OBAVJEŠTENJE ZA POLAGANJE POSEBNOG ISPITA ZA TAKSI VOZAČE

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 08.11.2013. godine u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Fra Grge Martića br. 8-zgrada „Tehnograd").

Opširnije...

POZIV ZA OKRUGLI STO

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona na osnovu Zaključka Skupštine TK broj: 02-49-534-13 od 18.09.2013. godine, provodi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

INFORMACIJA O SPROVOĐENJU OPERATIVNOG PLANA MJERA NA SUZBIJANJU NELEGALNOG RADA U OBLASTI PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU TK

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlada TK je donijela Zaključak broj: 02/1-27-691-1/12 od 09.05.2012. godine kojim je usvojen Operativni plan mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a koji je utvrdio nosioce aktivnosti i pojedinačne mjere za subjekte koje treba sprovesti u cilju implementacije navedenog Plana mjera.

Opširnije...

MINISTAR TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA POJESTIO OPĆINU KLADANJ

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Senaid Hadžić u petak je sa saradnicima i predstavnicima Kantonalne agencije za privatizaciju, posjetio općinu Kladanj. Ovom prilikom sa načelnikom Općine Jusufom Čavkunovićem i saradnicima razgovarano je o aktivnostima ovih institucija koje se odnose na općinu Kladanj.

Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH POTENCIJALA

U cilju sveobuhvatne inventarizacije turističkih potencijala, njihovog vrednovanja i mogućnosti adekvatne valorizacije u turističke svrhe, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice su posjetili MZ Kikači u općini Kalesija i na licu mjesta se upoznali sa nalazištem stećaka i drugih nadgrobnih spomenika, a koji do sada nisu bili predmet naučne obrade.

Opširnije...

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK-a U VLADI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Turizam je, za razliku od drugih privrednih grana, i u uslovima krize pokazao svoju vitalnost i to je oblast koja zaslužuje značajno mjesto u započetoj regionalnoj suradnji Autonomne pokrajine Vojvodine i Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna