MINISTAR TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA SENAID HADŽIĆ SA SARADNICIMA POSJETIO OPĆINU BANOVIĆI

S ciljem upoznavanja sa problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice iz oblasti trgovine, turizma i saobraćaja ministar Senaid Hadžić jučer je sa saradnicima posjetio Općinu Banovići.

Kako je istaknuto cilj ovog sastanka bilo je upoznavanje Ministarstva o problemima sa kojima se susreće općina Banovići, a kao dva najznačajnija projekta istaknuti su „Plan izrade Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona“ i realizacija projekta „Kupujmo i koristimo domaće“ koji će prema najavama biti realizovan tokom ove godine. Ovom prilikom predstavnici Ministarstva su iskazali spremnost za saradnju i u okviru svih projekata bitnih za općinu.

Opširnije...

MINISTAR TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA POSJETIO MUFTIJU TUZLANSKOG

Zajedničke aktivnosti na promociji domaćih proizvoda, kao i turističkih potencijala Tuzlanskog kantona bile su tema današnjeg sastanka ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Senaida Hadžića i muftije tuzlanskog Vahida – ef. Fazlovića.

Ministarstvo upravlja određenim područjima koja nose neskriveni potencijal, a čije ostvarenje može doprinijeti kvalitetnijem životu ljudi na području ovog kantona, istaknuto je na sastanku. „Planove i programe je relativno lako napisati i donijeti, ali se realizacija tih planova odvija u realnom svijetu i realnom životu“, istakao je ovom prilikom ministar Hadžić, te dodao da to i jeste razlog ovakvih posjeta predstavnika Ministarstva predstavnicima raznih segmenata realnog života, od lokalnih zajednica, do vjerskih institucija.
Na sastanku je prezentiran i rezultat analize koju je nedavno izvršilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da se procenat potrošnje uobičajenih namjernica domaćeg porijekla kreće između 14 i 20%, te je s tim u vezi potrebno mijenjati svijest naših građana, složili su se današnji sagovornici.

Opširnije...

DELEGACIJA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA POSJETILA LUKAVAC

S ciljem upoznavanja sa problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice iz oblasti trgovine, turizma i saobraćaja ministar Senaid Hadžić danas je sa saradnicima posjetio Općinu Lukavac.

Kako je istaknuto cilj ovog sastanka bio je upoznavanje Ministarstva o problemima sa kojima se susreće općina Lukavac, a kao dva najznačajnija projekta istaknuti su revitalizacija jezera Modrac i realizacija projekta „Kupujmo i koristimo domaće“ koji će prema najavama biti realizovan tokom ove godine. Ovom prilikom predstavnici Ministarstva su iskazali spremnost za saradnju i u okviru projekata koji se tiču sanacije i revitalizacije jezera Modrac sa svim njegovim privrednim i turističkim potencijalima, a u skladu sa opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona da jezero Modrac bude projekat od strateškog značaja za Kanton.

Opširnije...

DELEGACIJA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA POSJETILA ŽIVINICE

S ciljem upoznavanja sa problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice iz oblasti trgovine, turizma i saobraćaja ministar Senaid Hadžić sa saradicima je danas posjetio Općinu Živinice.

Načelnik Općine Hasan Muratović je predstavnike Ministarstva upoznao sa tržišno – trgovinskim i saobraćanim potencijalima Općine, kao i vizijom daljeg razvoja Živinica u kojima su mala i srednja preduzeća u proteklom periodu postali nosioci ekonomskog razvoja. „Mi sve naše resurse nastojimo staviti u funkciju razvoja, a osim rajskog jezera, kao velikog turističkog potencijala, tu je i revitalizacija aerodroma u cjelini koji uključuje i pomoćnu pistu i prateće objekte aerodroma, koju su oružane snage proglasile neperspektivnim, a za koje Općina ima plan buduće namjene“, istakao je načelnik Muratović, te pohvalio plan izrade Strategije razvoja turizma TK i Strategija razvoja cestovnog saobraćaja.

Osim upoznavanja sa problemima s kojima se općine susreću, a koje su u nadležnosti Ministarstva ministar Hadžić je sa saradnicima načelnicima prezentirao planirane aktivnosti Ministarstva u 2013. godini, a koje se prije svega odnose na snažniju promociju domaćih proizvoda i turističkih potencijala, ali i energičniju aktivnost na suzbijanju nelegalnog prijevoza putnika.

Opširnije...

POČELA PODJELA DOPUNSKIH OZNAKA ZA TAKSI VOZILA ZA 2013 GODINU

Provodeći mjere iz Operativnog plana mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je za taksi prijevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prijevoz i ostalu potrebnu dokumentaciju pristupilo izradi i izdavanju dopunskih oznaka za taksi vozila na području TK za 2013. godinu.

Opširnije...

SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA SA NAČELNICIMA OPĆINA TEOČAK I ČELIĆ I PREDSTAVNICIMA OPĆINSKE ADMINISTRACIJE

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Senaid Hadžić sa saradnicima jučer je posjetio općine Teočak i Čelić te održao sastanak sa načelnicima ovih općina, njihovim saradnicima i privrednicima iz resora trgovine, turizma i saobraćaja.

Cilj radnih posjeta općinama Teočak i Čelić je da se menadžment ministarstva upozna od strane načelnika općina i njihovih saradnika sa problemima sa kojima se suočava lokalna zajedica iz oblasti koje su u nadležnosti ministarstva.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna