Objekti kulturne baštine kao ciljevi školskih izleta

O mogućnostima uvrštavanja objekata kulturno-historijskog naslijeđa na području Tuzlanskog kantona u program posjeta đaka osnovnih i srednjih škola kroz izlete i terensku nastavu u okviru časova historije, bilo je govora na današnjem sastanku između prestavnika kantonalnih ministarstava trgovine, turizma i saobraćaja i obrazovanja i nauke TK sa predstavnicima Pedgoškog zavoda TK. Riječ je o objekatima koji ispunjavaju minimalne tehničke i sigurnosne uslove a koji bi bili uvršteni u obavezni program posjeta đaka osnovnih i srednjih škola kroz izlete, terensku nastavu u okviru časova historije.

Opširnije...

Dodjeljeni certifikati u oblasti agroturizma

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić dodijelio je polaznicima prve šestomjesečne obuke iz te oblasti agroturizma certifikate "Agroturizam PREC". Edukator je bio Porodični ruralni edukativni centar PREC čijom podrškom Ministarstvo potiče razvoj agroturizma na području Kantona. Prvu obuku na području TK iz oblasti agroturizma prošlo je devet polaznika.

Opširnije...

Kineska državna građevinska korporacija ispituje mogućnosti investiranja u MAT

Ministar trgovine turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i direktor Međunarodnog aerodroma (MAT)Tuzla Rifet Karasalihović razgovarali su sa predstavnicima Kineske državne građevinske korporacije (China State Construction Engineering Corporation - CSCEC) o mogućnostima investiranja u kargo centar, klaonice i farme u okviru zračne baze.

Opširnije...

Unaprjeđenje saobraćaja i saobraćajne kulture putem NVO

U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK potpisani su ugovori sa neprofitnim organizacijama i udruženjima čiji su projekti dobili novčana sredstava za unaprjeđenje saobraćaja i saobraćajne kulture na području kantona. Resorno ministarstvo je za 19 projekata odobrilo namjenska sredstava, prikupljena po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Ove je godine za ovu namjenu izdvojeno 35 hiljada KM što je za 5 hiljada više u odnosu na prošlu godinu.

Opširnije...

Utvrđene konačne liste isplate finansijskih sredstava za projekte saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja d o n o s i:

 

ODLUKU
o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom

Opširnije...

Delegacija Vlade TK na Sajmu u Tarevcima

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, ministrica za rad socijalnu politiku i povratak Sandra Memić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mufid Klinčević prisustvovali su svečanom otvaranju 9. međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva Tarevci 2018. godine.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna