Utvrđene konačne liste isplate finansijskih sredstava za projekte saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja d o n o s i:

 

ODLUKU
o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom

Opširnije...

Delegacija Vlade TK na Sajmu u Tarevcima

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, ministrica za rad socijalnu politiku i povratak Sandra Memić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mufid Klinčević prisustvovali su svečanom otvaranju 9. međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva Tarevci 2018. godine.

Opširnije...

Sari grad Srebrenik biser turističke ponude Kantona

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK - Odjeljenje turizma posjetili su Općinu Srebrenik povodom početka radova na uređenju pristupne pješačke staze na Starom gradu.

Opširnije...

Sastanak pomoćnika kantonalnih ministara za saobraćaj sa predstavnicima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

U zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, a u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas je održan sastanak kojem su prisustvovali pomoćnici kantonalnih ministara za saobraćaj iz svih deset kantona i predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Opširnije...

Direkcija za regionalne ceste TK potpisala ugovore sa komercijalnim bankama


Direkcija za regionalne ceste Tuzlanskog kantona potpisala je ugovore s tri komercijalne banke. Riječ je o povoljnim kreditnim linijama i ukupnom iznosu sredstava većem od 19 miliona KM kojima će se nastaviti rekonstrukcija i gradnja regionalnih cesta u Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Saradnja Tuzlanskog kantona i Općine Irig

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić, upriličio je danas sastanak kome su prisustvovali predsjednik Općine Irig Stevan Kazimirović, poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Tihomir Stojaković, direktor Turističke organizacije Irig Dragan Vukotić, direktor Agencije za ruralni razvoj Irig Fedor Pušić i pomoćnica ministra za trgovinu i turizam TK Dželmina Huremović.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna