Potpisan ugovor o sufinansiranju medicinske opreme za UKC Tuzla

Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme potpisao je danas, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva, resorni ministar Bahrudin Hadžiefendić sa direktorom JZU UKC Tuzla Nešadom Hotićem.

min zdrav ukc 13062016 2Prema riječima ministra Hadžiefendića ukupan projekat je vrijednosti od 7 miliona KM od čega će Vlada TK preko Ministarstva zdravstva sufinansirati 3,3 miliona KM.
„Ovo je nakon dugog niza godina hrabar potez Vlade TK a i menadžmenta UKC Tuzla gdje će dotrajala oprema biti zamijenjena najsavremenijom. To će uveliko olakšati rad zdravstvenih radnika a time omogućiti i bolju dostupnost našim pacijentima ne samo sa područja TK nego i cijele BiH. Nabavkom određene opreme otvara se mogućnost za nove kapacitete pružanja usluga pacijentima koji dolaze i izvan područja TK", kazao je ovom prilikom ministar Hadžiefendić.
Nabavkom nove opreme, istaknuto je, bit će stvoreni uslovi za uvođenje potpuno novih zdravstvenih usluga koje nije moguće ostvariti u drugim zdravstvenm ustanovama u Bosni i Hercegovini.
Direktor Hotić izrazio je zahvalnost Vladi TK i resornom Ministarstvu na podršci, prema njegovim riječima: „...kakve do sada nije bilo kada je u pitanju investicijsko održavanje osnivača a Vlada i Skupština su osnivači UKC Tuzla. Oprema koju ćemo nabaviti odnosi se prije svega na anesteziološke aparate, respiratore, lasparoskopske stubove, ultrazvučne aparate. I dijagnostika i terapija u našoj ustanovi bit će obnovljene i siguran sam da će na ovaj način biti omogućeno kvalitetno riješavanje svih zdravstvenih problema stanovnika TK i šire u narednih 15 godina."
Dio sredstava finansirat će JZU UKC Tuzla iz svojih prihoda dok će Vlada TK podržati projekat izdvajanjem preko kapitalnih ulaganja. Ono što je također novina je da su u kreiranju „liste prioriteta za nabavku" od početka bili uključeni načelnici pojedinih klinika.

 

Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme potpisao je danas, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva, resorni ministar Bahrudin Hadžiefendić sa direktorom JZU UKC Tuzla Nešadom Hotićem.

min zdrav ukc 13062016 2Prema riječima ministra Hadžiefendića ukupan projekat je vrijednosti od 7 miliona KM od čega će Vlada TK preko Ministarstva zdravstva sufinansirati 3,3 miliona KM.
„Ovo je nakon dugog niza godina hrabar potez Vlade TK a i menadžmenta UKC Tuzla gdje će dotrajala oprema biti zamijenjena najsavremenijom. To će uveliko olakšati rad zdravstvenih radnika a time omogućiti i bolju dostupnost našim pacijentima ne samo sa područja TK nego i cijele BiH. Nabavkom određene opreme otvara se mogućnost za nove kapacitete pružanja usluga pacijentima koji dolaze i izvan područja TK", kazao je ovom prilikom ministar Hadžiefendić.
Nabavkom nove opreme, istaknuto je, bit će stvoreni uslovi za uvođenje potpuno novih zdravstvenih usluga koje nije moguće ostvariti u drugim zdravstvenm ustanovama u Bosni i Hercegovini.
Direktor Hotić izrazio je zahvalnost Vladi TK i resornom Ministarstvu na podršci, prema njegovim riječima: „...kakve do sada nije bilo kada je u pitanju investicijsko održavanje osnivača a Vlada i Skupština su osnivači UKC Tuzla. Oprema koju ćemo nabaviti odnosi se prije svega na anesteziološke aparate, respiratore, lasparoskopske stubove, ultrazvučne aparate. I dijagnostika i terapija u našoj ustanovi bit će obnovljene i siguran sam da će na ovaj način biti omogućeno kvalitetno riješavanje svih zdravstvenih problema stanovnika TK i šire u narednih 15 godina."
Dio sredstava finansirat će JZU UKC Tuzla iz svojih prihoda dok će Vlada TK podržati projekat izdvajanjem preko kapitalnih ulaganja. Ono što je također novina je da su u kreiranju „liste prioriteta za nabavku" od početka bili uključeni načelnici pojedinih klinika.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna