Pokrenuti kolektivno pregovaranje u oblasti zdravstva na kantonalnom nivou

Vlada Tuzlanskog kantona će odmah nakon novogodišnjih praznika započeti proces kolektivnog pregovaranja sa predstavnicima sindikata uposlenika u oblasti zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Naime, Vlada našeg kantona neće dati saglasnost na tekst novog granskog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva jer bi primjena odredbi koje predviđa taj ugovor značio kolaps zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.

min zdrav 20042016Ovo je dogovoreno na danas održanim sastancima premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića sa predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologa TK.
„Kao što smo to uradili i sa predstavnicima drugih sindikata polazna točka za kolektivno pregovaranje i u ovom slučaju bit će odredbe općeg kolektivnog ugovora, a granica finansijske mogućnosti u okvirima kojih se moramo kretati" rekao je premijer Gutić.
Kako je istakao premijer Gutić, Vlada će nastojati da pregovara sa oba ova sindikata i predložio da sindikati formiraju jedan tim za pregovaranje, kako bi se na jednom mjestu i u isto vrijeme mogli sagledati svi zahtjevi socijalnih partnera, a što bi u znatnoj mjeri i ubrzalo proces kolektivnog pregovaranja.
Kao jedna od ideja danas je predloženo i izjednačavanje satnice u svim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, što je naišlo na odobravanje predstavnika oba sindikata.
„Vlada Tuzlanskog kantona je pokazala svoje iskreno opredjeljenje u oblasti zdravstva na području našeg kantona. Rezultati tog opredjeljenja i našeg ulaganja, te postignuti napredak su već vidljivi" istakao je premijer Gutić ističući da je zdravstveni sektor Tuzlanskog kantona lider u zdravstvu u BiH bez obzira na znatno skromnije uslove finansijskog poslovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona će odmah nakon novogodišnjih praznika započeti proces kolektivnog pregovaranja sa predstavnicima sindikata uposlenika u oblasti zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Naime, Vlada našeg kantona neće dati saglasnost na tekst novog granskog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva jer bi primjena odredbi koje predviđa taj ugovor značio kolaps zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.

min zdrav 20042016Ovo je dogovoreno na danas održanim sastancima premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića sa predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologa TK.
„Kao što smo to uradili i sa predstavnicima drugih sindikata polazna točka za kolektivno pregovaranje i u ovom slučaju bit će odredbe općeg kolektivnog ugovora, a granica finansijske mogućnosti u okvirima kojih se moramo kretati" rekao je premijer Gutić.
Kako je istakao premijer Gutić, Vlada će nastojati da pregovara sa oba ova sindikata i predložio da sindikati formiraju jedan tim za pregovaranje, kako bi se na jednom mjestu i u isto vrijeme mogli sagledati svi zahtjevi socijalnih partnera, a što bi u znatnoj mjeri i ubrzalo proces kolektivnog pregovaranja.
Kao jedna od ideja danas je predloženo i izjednačavanje satnice u svim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, što je naišlo na odobravanje predstavnika oba sindikata.
„Vlada Tuzlanskog kantona je pokazala svoje iskreno opredjeljenje u oblasti zdravstva na području našeg kantona. Rezultati tog opredjeljenja i našeg ulaganja, te postignuti napredak su već vidljivi" istakao je premijer Gutić ističući da je zdravstveni sektor Tuzlanskog kantona lider u zdravstvu u BiH bez obzira na znatno skromnije uslove finansijskog poslovanja.

FOTOGRAFIJE

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna