Zahvalnica za primjenu biološke terapije za oboljele od reumatskih bolesti

Ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić primio je danas predsjednika Udruženja osoba oboljelih od reumatskih bolesti TK "SNAGA" Suada Ajdaslića.

 

31032017

Tom je prilikom uručena zahvalnica Vladi TK i ministru Hadžiefendiću za primjenu biološke terapije osobama oboljelim od reumatskih bolesti na području Tuzlanskog kantona. Riječ o dvadeset mladih radno sposobnih osoba. Bila je to prilika da se predsjednik Ajdaslić zahvali jer je resorno ministarstvo uvažilo sugestiju i dogovorilo kontinuitet u apliciranju biološke terapije najmanje godinu dana sa tendencijom kontinuiteta i narednih godina. Ova vrsta liječenja se u zemljama u okruženju primjenjuje za oboljele od reumatskih bolesti već više od 10 godina, rečeno je ovom prilikom.


„Ovakvu vrstu terapije u Federaciji BiH za liječenje reumatoidnog artitisa, psorijatskog artritisa, ankilozantnog spondilitisa i juvenilnog artitisa od početka januara ove godine imaju samo pacijenti u Tuzlanskom kantonu, zahvaljujući prevashodno Ministarstvu zdravstva TK na čelu sa ministrom Bahrudinom Hadžiefendićem i Vladi TK", stoji u zahvalnici koja je uručena ovom prilikom.

 

Zahvalnica

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna