Konsultacije o vakcinaciji u timovima porodične medicine

U nizu planiranih obilazaka domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona predstavnici Ministarstva zdravstva TK na čelu sa ministrom Božom Jurićem do sada su posjetili Kalesiju, Sapnu i Teočak.

zdr1-2508Sa predstavnicima zdravstvenih ustanova razgovarano je o procesu vakcinacije protiv COVID-19.

Ministar Jurić ovom je prilikom istaknuo da je neophodno da se proces imunizacije približi svakom stanovniku TK te je od predstavnika domova zdravlja zatraženo da kroz timove obiteljske medicine pozovu sve osiguranike koji do sada nisu vakcinisani uz sugestiju da se vakcinacija provodi u svim timovima obiteljske medicine.

U narednim danima planirana je posjeta i preostalim domovima zdravlja na području TK u cilju upoznavanja sa stanjem na terenu kao i približavanja i sagledavanja problema primarnog nivoa zdravstva.

U nizu planiranih obilazaka domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona predstavnici Ministarstva zdravstva TK na čelu sa ministrom Božom Jurićem do sada su posjetili Kalesiju, Sapnu i Teočak.

zdr1-2508Sa predstavnicima zdravstvenih ustanova razgovarano je o procesu vakcinacije protiv COVID-19.

Ministar Jurić ovom je prilikom istaknuo da je neophodno da se proces imunizacije približi svakom stanovniku TK te je od predstavnika domova zdravlja zatraženo da kroz timove obiteljske medicine pozovu sve osiguranike koji do sada nisu vakcinisani uz sugestiju da se vakcinacija provodi u svim timovima obiteljske medicine.

U narednim danima planirana je posjeta i preostalim domovima zdravlja na području TK u cilju upoznavanja sa stanjem na terenu kao i približavanja i sagledavanja problema primarnog nivoa zdravstva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15