FABRIKU DETERDŽENATA DITA NEMA KO DA ČUVA

Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček je na današnjoj vanrednoj sjednici upoznao Vladu Tuzlanskog kantona sa aktualnom situacijom u fabrici deterdženata „Dita" u Tuzli i sa činjenicom da je ovoj fabrici jučer isključeno napajanje električnom energijom, te da će fizičko obezbjeđenje fabrike od 01. septembra ove godine prestati sa čuvanjem imovine ove fabrike.

Ministarstvo je sa ovim problemom još krajem mjeseca Juna upoznalo Harisa Abdurahmanovića, većinskog vlasnika Dita-e, kao i „male" dioničare, direktora Fabrike, članove Nadzornog odbora, kao i predstavnike sindikata, na što je uslijedio odgovor kompanije „Lora" d.o.o., da vlasnik zbog nedostatka finansijskih sredstava „nije ni na koji način u mogućnosti zaštititi pokretnu ni nepokretnu imovinu Dita-e", odnosno svoju imovinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je, nakon što se upoznala sa novonastalom situacijom, a s obzirom da se radi o privatnoj imovini za koju vlasnik ne iskazuje brigu, zauzela stav da će se prema imovini Dita-e d.o.o. Tuzla odnositi kao i prema svakoj drugoj privatnoj imovini na području našeg kantona.

Također, ovim putem Vlada želi pozvati sve institucije i privredna društva koje imaju svoja potraživanja od ove fabrike da se uključe u rješavanje problema, kako bi imovinu fabrike sačuvali do pokretanja stečajnog postupka, te kako se ne bi ponovila otuđenja imovine i devastacija, kao u Resod Gumingu.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna