KONCESIJA ZA RMU ĐURĐEVIK

Aneks Ugovora o koncesiji za eksploataciju mrkog uglja danas je potpisan između Rudnika mrkog uglja „Đurđevik" i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

„Ovim aneksom definirana su prava i obaveze u toku 2013.godine, a u narednom periodu cilj nam je sa Rudnikom zaključiti ugovor na 20 ili 30 godina, kojim bi smo svim potencijalnim investitorima poslali poruku da rudnik ima dugoročnu perspektivu i pravo eksploatacije", rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona Željko Knežiček.

Potpisivanje 01
Potpisivanje 02

Aneks ugovora potpisan je nakon što su nedavno Ministarstvo i Rudnik potpisali Protokol o načinju izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada, a Rudnik uplatio značajan iznos i svoja dugovanja sveo na minimum.

„Rudnik je zaista učinio značajan napor da svoja dugovanja po osnovu koncesionih naknada svede na jedan minimum i nastojimo da tokom ove godine ovaj tip naših obaveza do kraja saniramo. Ono što je značajno je da se 80% ovih sredstava vraća općini, u ovom slučaju Živinicama, što doprinosi poboljšanju naših odnosa sa lokalnom zajednicom", istakao je direktor RMU „Đurđevik" d.o.o. Đurđevik Zijad Rahimić, te dodao da osim ovih naknada Rudnik nema drugih dugovanja prema državnim fondovima.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna