NOVA BUŠOTINA NA RUDNIKU SOLI

Direktor Solane d.d. Tuzla Izudin Kapetanović pustio je danas u rad novu istražno – eksploatacionu bušotinu „B-94" na Rudniku soli Tuzla. Ovom prilikom, tokom posjete nalazištu na Tetimi direktore Rudnika Amir Sušić je goste upoznao sa dinamikom radova i otvaranja novih bušotina na ekspolatacionom području, te tehničkim detaljima procesa eksploatacije slanice, što je jedna od osnovnih sirovina za Sodu i Solanu.

 

Busotina
„Mi smo za ovu godinu predvidjeli puštanje u rad dvije istražno – eksploatacione bušotine, što je nastavak naših aktivnosti na obezbjeđenju dovoljnih količina slanice za naše potrošače. Karakteristično za ovu bušotinu jeste da je to koso ustrojena bušotina kojoj je osa komore pomjerena za oko 52 metra u odnosu na ušće" istakao je direktor Sušić, te dodao da i pored kompleksnosti rada na ovakvoj bušotini nije bilo značajnijih problema prilikom bušenja, te je u potpunosti ispoštovana planirana dinamika.
Značajno je istaći i da je Rudnik soli nedavno od Solane dobio i plan proizvodnje i zahtjeva za slanom vodom za period od narednih 10 godina, iz čega se vidi da Solana 2024. godine planira povećanje za oko 150% u odnosu na zahtjeve za slanicom iz 2013.godine, a značajno povećanje potražnje u ovom periodu iskazala je i Sisecam Soda iz Lukavca.
„Vrlo je bitno da hemijska industrija bazirana na soli u Tuzlanskom kantonu radi i razvija se bez teškoća i sa tim u vezi Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo će uraditi sve ono što je u našoj moći da pomognemo dalju razvoj Rudnika soli", riječi su ministra industrije energetike i rudarstva Željka Knežičeka.
„Ja sam impresioniran ovim što sam danas ovdje na Tetimi vidio. Još jednom smo se praktično uvjerili koliko je težak tehnološki i hemijski proces za dobijanje soli i sode" rekao je direktor Solane Izudin Kapetanović, te još jednom podcrtao dobru saradnju koju Solana ima sa Rudnikom soli već duži niz godina.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna