Vlada TK pokrenula procese za rješavanje problema u GIKIL-u

Zbog javnog oglašavanja predstavnika Sindikata GIKIL-a prilikom protestnog okupljanja, Ministarstvo industrije, energetike, rudarstva Tuzlanskog kantona ističe da nezadovoljstvo niti optužbe o ignorantskom odnosu prema problemu više od hiljadu radnika ni u kojem slučaju ne mogu biti upućeni prema Vladi TK i resornom ministarstvu.

gikil lukavacVlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva su u zadnjih nekoliko mjeseci zajedno sa upravom Koksno-hemijskog kombinata pokrenuli niz aktivnosti na rješavanju dugogodišnjeg problema o neispunjavanju Ugovora o osnivanju GIKIL-a. Nažalost, ni nakon niza sastanaka sa predstavnicima GSHL, koja je zajedno sa „KHK" osnivač GIKIL-a, kompanija GSHL nije pokazala namjeru za ispunjenje ugovorom preuzetih obaveza.
Još u decembru 2015. godine Vlada TK donijela je Zaključak kojim je traženo da se ispune uslovi iz ugovora a Uprava GIKIL-a poslala zahtjev prema GSHL-u za ispunjenje obaveza. Prema Ugovoru, GSHL je trebao u 2007. godini uložiti još 45 miliona KM u GIKIL.
U međuvremenu, u februaru ove godine, GSHL je na Skupštini Društva donio jednostranu odluku te na mjesto dva člana (u ime KHK) Nadzornog odbora imenovao svoja dva predstavnika. Na taj način je svih pet članova Nadzornog odbora u njihovu korist donosilo odluke a koje će biti predmet razmatranja sudskih organa.
Iz tog je razloga Uprava „KHK" uz pomoć Vlade TK 4. marta sazvala Skupštinu Društva. Na tom sastanku, organizovanom u cilju zaštite imovine „KHK" u GIKIL-u, bili su prisutni advokat, notar te stručni revizor a „KHK" je dokazao da su stvarni udjeli u GIKIL-u 70% „KHK" i 30% GSHL.
Ovom je prilikom donesena odluka o isključenju GSHL iz GIKIL-a. Svu dokumentaciju sa Skupštine „KHK" je predao Opštinskom sudu Tuzla sa namjerom da se izda novi izvod iz sudskog registra. Sud je donio Rješenje o prekidu postupka zbog tužbe GSHL-a a „KHK" se u međuvremenu žalio na ovo Rješenje.
Još jednom ukazujemo na činjenicu da je upravo Vlada TK, svojim proaktivnim stavom i stremljenjem da privredu Tuzlanskog kantona postavi na zdrave noge, pokrenula procese koji bi trebali riješiti nagomilane dugogodišnje probleme u lukavačkoj koksari.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna