Interes Vlade TK je zaštita radnika u GIKIL-u

Ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović Tuzlanskog kantona i savjetnik premijera Miralem Nuhanović razgovarali su sa predstavnicima Sindikata Global Ispat koksne industrije Lukavac. Resorni ministar Mićanović zamolio je radnike da ne blokiraju saobraćajnice te obećao da će Vlada Tuzlanskog kantona podržati nastojanja Uprave GIKIL-a da održe stabilno poslovanje, bez obzira na postojeće sporove između dva osnivača (KHK i GSHL-a).

Radnici ovog privrednog društva su tokom jutarnjih sati bili blokirali magistralni put tražeći rješavanje isplate plate za april kao i ubrzavanje sudskih procesa koji se vode na sudovima, a odnose se na vlasničku i upravljačku strukturu u ovoj kompaniji.
U cilju zaštite radničkih interesa Vlada TK će podržati upravu GIKIL-a u njihovim namjerama da brzo omoguće obrtna sredstva te u skladu sa dosadašnjom praksom, održe kontinuitet isplate plata do 25. u mjesecu. Kako isplata plate još uvijek ne kasni ministar Mićanović je radnike pozvao da svojim aktivnostima ne blokiraju rad drugih preduzeća.
Kada je u pitanju vođenje sudskog procesa izmedju osnivača KHK i GSHL-a ministar Mićanović je rekao da Vlada TK nema ingerenciju i ne može uticati na odluke sudske vlasti, a poštovat će sve odluke koje sud donese.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna