Prošla godina najuspješnija po pitanju naplate naknada od koncesija

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Kantonalno Ministarstvo industrije ocjenjuju prošlu godinu kao najuspješniju dosad u oblasti naplate naknade od kocesija, navodeći da su svi koncesionari, koji su kasnili sa uplatama, nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze, osim Rudnika Kreke.

Micanovic 24 01 2017Njihov dug je, kako je rečeno u Agenciji za koncesiju TK, akumuliran na oko 12 miliona KM, a prošle godine im je fakturisano skoro 1.700.000 KM. Ovo će biti jedan od većih problema sa kojim će se resorno ministarstvo uhvatiti ukoštac ove godine.
„Očekujem da se veće instance uključe, kao što je Federalna vlada i Federalno ministarstvo energetike i rudarstva, zajedno s vlasnicima Elektroprivredom BiH, da nađemo određene modalitete da riješimo problem Rudnika Kreka jer je on ostao kao jedini koncesionar koji ima milionska dugovanja koji trebamo da zaokružimo, a sa ostalim koncesionarima smo zadovoljni", kazao je ministar industrije, energetike i rudarstva TK Srđan Mićanović.
Sve više ugovora, Komisija za koncesije zaključuje za flaširanje vode. U proceduri je trenutno oko 16 predmeta, a očekuje se da bude zaključeno barem 10 do 12 ugovora za koncesije. Prošle godine je zaključeno 10 novih, što je dovelo do ukupno 52 zaključena ugovora.
„Tu bih izdvojio ugovor o koncesiji za izgradnju mini hidrocentrala na rijeci Spreči u općini Gračanica. Zatim ugovor sa JP Vodovod i kanalizacije Tuzla koje je i ranije imalo ugovor o koncesiji za zahvatanje vode na izvorištima u općinama Kladanj i Živinice i isporučivanju stanovništvu na području grada Tuzle i općine Živinice. Istakao bih da je završen i zaključen ugovor o koncesijama u toku 2016. godine s privrednim društvom Tuzla Kvarc za ležišta Bukinje, a posljednjih dana je zaključen ugovor za ležišta Moluška Rijeka i Kužići" rekao je predsjednik Komisije za koncesije TK Nihad Sinanović.
U Komisiji za koncesije očekuju da će se ove godine zaključiti dugogodišnji ugovor sa Rudnikom Đurđevik, jer je Vlada TK izašla u susret Elektroprivredi BiH zaključivanjem protokola o reprogramu dospjelih obaveza i to bi se trebalo završiti u prvoj polovini ove godine.
Inače, ovaj rudnik je početkom prošle godine izmirio dugovanja, te se obavezao da će obaveze nastale u periodu nakon toga izmiriti do septembra ove godine. A svakako treba napomenuti i RMU Banovići koji redovno izmiruje svoje obaveze.

 

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Kantonalno Ministarstvo industrije ocjenjuju prošlu godinu kao najuspješniju dosad u oblasti naplate naknade od kocesija, navodeći da su svi koncesionari, koji su kasnili sa uplatama, nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze, osim Rudnika Kreke.

Micanovic 24 01 2017Njihov dug je, kako je rečeno u Agenciji za koncesiju TK, akumuliran na oko 12 miliona KM, a prošle godine im je fakturisano skoro 1.700.000 KM. Ovo će biti jedan od većih problema sa kojim će se resorno ministarstvo uhvatiti ukoštac ove godine.
„Očekujem da se veće instance uključe, kao što je Federalna vlada i Federalno ministarstvo energetike i rudarstva, zajedno s vlasnicima Elektroprivredom BiH, da nađemo određene modalitete da riješimo problem Rudnika Kreka jer je on ostao kao jedini koncesionar koji ima milionska dugovanja koji trebamo da zaokružimo, a sa ostalim koncesionarima smo zadovoljni", kazao je ministar industrije, energetike i rudarstva TK Srđan Mićanović.
Sve više ugovora, Komisija za koncesije zaključuje za flaširanje vode. U proceduri je trenutno oko 16 predmeta, a očekuje se da bude zaključeno barem 10 do 12 ugovora za koncesije. Prošle godine je zaključeno 10 novih, što je dovelo do ukupno 52 zaključena ugovora.
„Tu bih izdvojio ugovor o koncesiji za izgradnju mini hidrocentrala na rijeci Spreči u općini Gračanica. Zatim ugovor sa JP Vodovod i kanalizacije Tuzla koje je i ranije imalo ugovor o koncesiji za zahvatanje vode na izvorištima u općinama Kladanj i Živinice i isporučivanju stanovništvu na području grada Tuzle i općine Živinice. Istakao bih da je završen i zaključen ugovor o koncesijama u toku 2016. godine s privrednim društvom Tuzla Kvarc za ležišta Bukinje, a posljednjih dana je zaključen ugovor za ležišta Moluška Rijeka i Kužići" rekao je predsjednik Komisije za koncesije TK Nihad Sinanović.
U Komisiji za koncesije očekuju da će se ove godine zaključiti dugogodišnji ugovor sa Rudnikom Đurđevik, jer je Vlada TK izašla u susret Elektroprivredi BiH zaključivanjem protokola o reprogramu dospjelih obaveza i to bi se trebalo završiti u prvoj polovini ove godine.
Inače, ovaj rudnik je početkom prošle godine izmirio dugovanja, te se obavezao da će obaveze nastale u periodu nakon toga izmiriti do septembra ove godine. A svakako treba napomenuti i RMU Banovići koji redovno izmiruje svoje obaveze.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna